د رقابتونو د ودې او د مصرفوونکو د ملاتر ریاست

د سیالیو (رقابت) د پراختیا او مصروفوونکو د ملاتړ ریاست

د سیالیو (رقابت) د پراختیا او مصرفوونکو د ملاتړ ریاست په دې خاطر جوړ شوی ترڅو معلومه کړي چې په بازار کې یو ګټور او سالم رقابت شتون لري او مصرفوونکي د غیر معیاري خدمتونو او تولیداتو او د خدماتو له لوړو بیو نه په امن کې دی. د دې ریاست بنسټيزه موخه داده چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ۲۰۱۵ کال ستراتیژیکې موخې لاسته راوړي او په دې هکله اطمینان حاصل کړي چې خصوصي سکتور په عادلانه او منصفانه توګه کار کوي.

که څه هم نوموړي ریاست په خپله دنده کې بنسټیزې غوښتنې او اړتیاوې لا نه دي پوره کړې، چې له دې جملې څخه د سیالیو (رقابت) او د مصرفوونکې د ملاتړ د یو داسې قانون نشتوالی دی چې تعدیل او نوی شوی وي، په دې برخه کې د یوې پالیسۍ نشتوالی، د کار کولو د یو معیاري تګلارې او د دې ریاست د کار کوونکو ترمنځ د څېړنې د یوڅه مهارتونو نشتوالی.

مګر د سیالیو د پراختیا او مصروفوونکو د ملاتړ ریاست د یوې نوې مرحلې په درشل کې دی، د وزارت او ډونرانو نه ډېره مننه چې د پالیسۍ دې مهمې او بنسټیزې برخې ته یې یوه نوې پاملرنه وکړه. دغه غور او تمرکز په دوه طریقو او بېلابېلو لارو سرته رسېږي. لومړی دا چې نومړی ریاست د رتبو او معاشاتو د سیسټم د وړاندیزونو د عملي کولو په برخه کې په لومړیتوب کې قرار لري او د هغې د ریاست بست د ظرفیت د لوړوالي مدیریت د پروګرام له لارې صورت نیسي. دویمه دا چې نومړي ریاست همکاران او ماي او تخنیکي زمینه د ادم سمیت نړۍ وال دفتر (ASI)، د خلکو د تخنیکي معاونیت پروګرام دوو دفترونو له لارې لاسته راوړي ترڅو په دې اړه اطمینان حاصل کړي چې د سیالیو د پراختیا او مصرفوونکو د ملاتړ ریاست اداري، تشکیلاتي او جوړښتي کاري چوکاټونه لري ترڅو په راتلونکي کې وکولای شي چې خپل مسولیتونه سرته ورسوي. په بنسټیزه توګه دغه پروژې د لاندې برخو لرونکې دي:

 

  • د سیالیو د پراختیا او مصرفوونکو د ملاتړ لپاره د کاري پالیسۍ او حقوقي چوکاټ پوره کول
  • د سیالیو د پراختیا او مصرفوونکو د ملاتړ ریاست د فعالیتونو د پراختیا او پرمختګ لپاره د عملیاتي لارښوونو په څېر د اداري سیستمونو رامنځته کول
  • د معلوماتو د څېړنې او ساتلو لپاره د نرخونو د معلوماتو په سلسله کې د یو ډیټابیس جوړول
  • د معلوماتو د تحقیق او څېړنې په برخه کې د سیالیو د پراختیا او مصرفوونکو د ملاتړ ریاست د کارکوونکو د مهارتونو لوړول
  • د حقوقو او پالیسۍ لپاره د نوي کاري چوکاټ په برخه کې د سوداګرو د خبرولو په منظور د سیسټمونو، موادو او عامه پوهاوي د فعالیتونو منځته راوړل او عملي کول

نور هغه فعالیتونه چې په راتلونکي یو کال کې ددې ریاست لپاره په نظر کې نیول شوي دي په دغه بنسټيزه موضوع باندې د ډونرانو د حمایوي پروژې له لارې د مسلکي او په کار پوهو روزنیزو کسانو په استخدامولو باندې غور کېږي او دغه بنسټیز او مهم فعالیتونه کمال ته رسوي.