د صادراتو د پراختیا ریاست

د صادراتو د پراختیا ریاست

د صادراتو د پراختیا ریاست (چې د افغانستان د صادراتو د پراختیا ‘EPAA’ په نوم شهرت لري) د افغانستان د صادراتو د ودې د اسانتیاوو برابرولو په برخه کې د نړۍ والې سوداګرۍ له ریاست او د سوداګرۍ او ترانزیتي اسانتیاوو له ریاست سره په همکارۍ بنسټیزه او مهمه دنده پر غاړه لري.

د افغانستان د صادراتو د پراختیا ریاست په فعالیتونو کې د خصوصي سکتور سره د صادراتي معلوماتو د همغږۍ د یوې مرکزي نکتې په توګه په نړۍ والو نندارتونونو کې د افغاني سامانونو د شاملولو لپاره د اسنتیاوو برابرول، د سوداګرو لپاره د بازار موندنې په تخنیکي برخه کې روزنه او د هېواد لپاره د صادروونکو د تصدیقونو تر لاسه کولو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کول شامل دي. په دې توګه، دغه ریاست د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ستراتیژیک هدف په برخه کې چې د سیالیو د ښه والي او نړۍ والې سوداګرۍ او همدارنګه د سوداګرۍ لپاره د یو ښه چاپیریال برابرول او د نړۍ وال بانک د سوداګرۍ کولو په برخه کې د صادراتو اسنادو د پروسس لپاره د یوې واحدې مرجع رامنځته کولو له لارې افغانستان لوړې پوړۍ ته رسولو څخه عبارت دی بنسټیز رول او همکاري ترسره کوي.

ددې ریاست توجه او تمرکز د افغانستان د صنایعو د پالیسۍ له سند سره په مطابقت پر صادراتو او د کوچنۍ او منځنۍ سوداګرۍ پر ستراتیژۍ باندې دی چې دغه دواړه سندونه د صادراتو د پراختیا پر ارزښت په راتلونکي کې د پرمختګ د زیاتوالی لپاره ټینګار کوي:

د افغانستان دولت په دې هکله پوره پوهاوی لري چې صادرات د کامیابۍ او ګټې منځته راوړنې په برخه کې یوه مهمه دنده ترسره کوي او همدارنګه پوره پوهاوی لري چې ددې باوجود د وارداتو لپاره بدیل مهم دی، مګر د افغانستان د بازار د ظرفیت په پام کې نیولو سره او د ساتنې هغه کچه چې د لوړې بیې ټرانسپورټي مراجعو او لوړې بیې او سستو پروسو له خوا وړاندې کیږي، د وارداتو لپاره د دوامدار ښه والي او ګټې پرسره دومره ټینګار نلري او په یو ښکته لومړیتوب کې به قرار ولري  

 

دغه ارزونه ددې حقیقت پر بنسټ ده چې افغانستا د طبیعي سرچینو او  لوړ کیفیت صادراتو په وړاندې کولو کې د مهمو مهارتونو، او په ګاونډیو هېوادونو کې د یوې مهمې او بنسټيزې غوښتنې په شمول ددې تولیداتو لپاره لکه د هند هېواد بازارونه د مېوو او دانو لپاره، لرونکی دی.

 

لکه څنګه چې د پالیسۍ ددې سند په مرسته لارښوونه کیږي، د صادراتو د پراختیا ریاسته په راتلونکي کال کې د صادراتو په برخه کې خپلې هڅې د سوداګریزو شرکتونو د پام وړ ګرځوي او دغه هڅې په هغو ساحو کې صورت نیسي په کوم ځای کې چې د افغاني تولیداتو لپاره ثابتې غوښتنې شتون ولري، او همدارنګه په هغو نویو بازارونو کې چې افغانستان لا اوس هم اړتیا لري په هغې کې ځانته ځای پیدا کړي. پر دې سربېره نوموړی ریاست همکاري کوي ترڅو افغان سوداګر اړینو مهارتونو او معلوماتو ته اماده کړي ترڅو هغوی وکولای شي چې خپلو تولیداتو ته ښه بازار موندنه وکړي او همدارنګه دغه ریاست هڅه کوي