د صادراتو او وارداتو پروسیجرونه

دلاندی لینکونو پواسطه تاسو کولایی شی چی دافغانستان دصادراتو او وراداتو دپروسیجرونو د اسنادو په هکله معلومات دانلود کړی.