متحده عربي امارات - افغانستان

د تعرفې نرخ

سرچینې:

http://www.customs.ae/hscodedefinition_en.aspx

http://www.macmap.org/

د نورو مالیاتو په اړه چې تطبېقیږي د معلوماتو لپاره: 

http://www.dutycalculator.com/hs-code-duty-rate-import-restrictions/711319/jewelry-with-precious-stones/7113.19.5085/7113.19.0000/2570/

عمومي اړین سندونه:

 

1.  د تحویلي غوښتنلیک (Delivery order)

2. د بسته‌بندۍ لړلیک (Packing list)

3. اصلي بیجک (اینوایس)

4. د منشأ اصلي او تأیید شوي تصدیق‌لیک

5. بارلیک

6. د ورکړل شوي ګمرکي محصول او یا تضمین رسید

7. د پلټنې رپوټ

8. د قیمتي ډبرو لپاره، د IGI تصدیق‌لیک ته هم ضرورت شته.

ټرانزیټي سندونه:

  1. (له بارچلونې شرکت څخه) د تحویلي غوښتنلیک
  2. بیجک (اینوایس)
  3. (د خلیج د همکارۍ شورا نه بهر هیوادونو لپاره) د منشأ تصدیق‌لیک
  4. د بسته بندی لړلیک (پکینگ ‌لست)
  5. ۵٪ نقدي یا چکي ضمانت
  6. ګمرک ته د ننه وتلو او یا ګمرک څخه د وتلو تصدیق‌لیک

لینکونه:

http://www.sharjahcustoms.gov.ae/Docs.Viewer/998ecca1-d5bc-44bd-aed2-fd7692423824/Default.aspx  

http://www.aamrofreight.com/service-details/?service_id=10

د زراعتي توکو د تورید د مقرراتو په اړه د معلوماتو لپاره:

http://agriexchange.apeda.gov.in/IR_Standards/Import_Regulation/UnitedArabEmirates.pdf