داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
خبرتیا !!!
د هېواد ټولو سوداګرو ته د پام وړ : د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د تېلو او اوبلن غازو ریاست خپلو اړونده بندرونو کې د نفتي توکو د کیفیت کنترول او ارزونې په موخه، د منل شوو نړیوالو کمپنیو له خوا جوړو شوو (9)دانو لابراتوري وسایلو ته اړتیا...
Aug 02, 2014 Sep 16, 2014