آمر اسناد و ارتباط

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:

آمر اسناد و ارتباط

بست:

۳

وزارت یا اداره:

صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست دفتر

تعداد پست:

۱

گزارشدهی به:

رئیس دفتر

گزارش­گیری از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیل)

کود بست :

۰۰۹-۰۱-۹۰-۲۵

تاریخ بازنگری:

۴/۷/۱۳۹۸

....................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و انسجام امور اداری در رابطه به حفظ اسناد محرم، تسهیل و تسریع روند اداری در رابطه به تطبیق احکام، فرامين، مصوبات، لوايح و مقررات نافذه.  

......................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار، ماهوار و سالانه  ریاست مربوطه در مطابقت با پلان واهداف وزارت.
 2. نظارت از چگونگی اجراات کارکنان در امر تکثیر و ابلاغ احکام، قوانین و مصوبات شورای وزیران به مراجع مربوط بعد از ثبت در دفتر غرض آگاهی ادارات ذیربط.
 3. اشتراک درجلسات کاری ریاست دفتر به منظور تنظیم فعالیت ها و امور مربوطه.
 4. حصول اطمینان از اخذ مکاتیب خاص و محرم از مراجع مربوط عنوانی مقام وزارت  به منظور حفظ و نگهداری آن در دوسیه های مربوطه.
 5. تآمین ارتباط کاری با سایر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی و غیر دولتی به منظور انسجام بهتر امور.
 6. حصول اطمینان از ارسال مکاتیب غرض اجراات بموقع آن.
 7. اتخاذ تصامیم به منظور ارائه جواب به مکاتیب و نامه هایکه از سایر ادارات به آمریت اسناد، ارتباط و آرشیف مواصلت می ورزد و ارسال ان به ارگانهای ذیربط و مسول.
 8. پیشبرد امورجلسات هیئت رهبری وزارت منحیث معاون منشی جلسات، ترتیب، تنظیم و ثبت اجندا و مصوبات جلسات .
 9. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 10. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 11. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی  ذکر گردیده است.

 1. حداقل لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، ادبیات و علوم بشری، مدیریت عمومی، حقوق،و علوم سیاسی پالیسی عامه، مدیریت و رهبری،  ارتباطات ،مدیریت پرسونل و به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 2. داشتن حد اقل دو سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. آشنایی با کمپیوتر و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
 4. توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
 5. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی دری و یا پشتو و آشنائی با لسان انگلیسی.

بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1399 الی 31/02/1399 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل pdf ضم نموده طبق اطلاعیه ظمیمه شده به این ایمیل آدرس  moic.humanresource@gmail.com ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies