متخصص مالی

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۰ - ۱۰:۲۹
متخصص مالی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه : متخصص مالی

وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت 

کود بست:

موقعیت:  کابل

بخش: پروژه حمایت از پارک های صنعتی

گزارش دهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع

گزارش گیری:

...........................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: انسجام امور مربوط به فعاليت هاي مالی پروژه حمایت از پارک های صنعتی

.........................................................................................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری مسول مالی طور ماهوار و ربعوار در مطابقت با پلان سرمحاسبیت جهت اجراأت مؤثر و به موقع.
 2. مدیریت، رهنمایی و نظارت از اجراأت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراأت مؤثر، رشد و آموزش آنها.
 3. مطالعه و وارسی از تمام اسناد مالی وارده، پول های نقدی و اسعاری جهت حصول اطمینان از صحت آن ها.
 4. تهیه، ترتیب وطی مراحل اسناد تدارکاتی، پروژه ها، ذخایر و ساختمانی جهت حصول اطمینان از شفافیت حسابی.
 5. دوران آویزها، صورت حساب بانکی بصورت یومیه، هفته وار و ماهوار جهت تطبیق و معامله به اسناد حسابی.
 6. ترتیب راپور مصارف بصورت ماهوار و ربعوار به مقام ریاست جهت حصول اطمینان و ارسال به وزارت مالیه.
 7. کنترول و تطبیق اسناد محاسبه مالی با اسناد فرمایش دهنده قبل از ارسال به بانک ها جهت حصول اطمینان از صحت آن.
 8. اجرای تخصیصات ماهوار برویت درخواست مصارف بعد از تأیید مقام ریاست به منظور اجرای معاشات کارکنان.
 9. بررسی و کنترول از آویزهای به منظور ثبت قیمت فروشات و خریداری و اسناد واصله جمع و خرچ معتمدین به منظور حصول اطمینان از صحت آن.
 10. ترتیب حواله ها جهت اجرای معاشات و مصارفات و ارسال آن به وزارت مالیه.
 11. ترتیب راپور معاشات کارمندان و ارسال آن به وزارت مالیه.
 12. ارائه مشوره های مسلکی در امور مالی به اداره مربوطه غرض بهبود امور مالی و حسابی.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و اهداف اداره سپرده میشود.

.........................................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  •  حد اقل لیسانس در بخش اقتصاد، مالی و یا اداره تجارت (به حایز سند ماستری و دوکتورا) ترجیح  داده می شود

.2تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)

  • داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
  • حداقل یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های دولتی

.3مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)

 • آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
 • توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوط.
 • آشنایی به لسان انگلیسی

بناء علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را تو ام با اسناد لازمه(تحصیلی وتجربهء کاری) به ایمیل آدرس ذیل ipgd.moci@gmail.com ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies