کارشناس تشویق سرمایه گذاری

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۹:۳۳
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:                  کارشناس تشویق سرمایه گذاری

  بست:                             NTA – Grade C 1

پروژه / وزارت:                 پروژه تجارت بین‌المللی / وزارت صنعت و تجارت

ختم قرارداد:                   30 قوس 1399

تعداد بست:                         1

موقعیت:                           کابل

دیدگاه وزارت صنعت و تجارت

 زمینه‌سازی برای ایجاد یک سکتورخصوصی انعطاف ‌پذیر، توانمند و رقابت‌آمیز که نیروی محرک رشداقتصادی فراگیر و پایدار بوده و کاهش فقر را در کشور تضمین نماید.

ماموریت: سهم‌گیری فعال در رشداقتصاد کشور از طریق تشویق و حمایت سکتورخصوصی با مشارکت ادارات و نهادهای ذیدخل.

هدف پروژه

با توجه به اهمیت در راستای توسعه تجارت بخصوص رشد صادرات، انکشاف صنعت و جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، برگزاری برنامه‌های اقتصادی مانند: نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، نشست های تواصل تجاری و کنفرانس های سرمایه‌گذاری منحیث یک روش موثر بازاریابی محسوب می‌شود. این پروژه در هماهنگی کامل همراه با ریاست تدویر نمایشگاه‌، ریاست انکشاف صادرات، ریاست تشویق سرمایه‌گذاری و ریاست هماهنگی امور اتشه‌های وزارت و در روشنی دیدگاه مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و اهداف استراتیژیک وزارت در سدد رشد صادرات به میزان دو میلیارد دالر از طریق برگزاری موثر و هدفمند نمایشگاه‌ها، کنفرانس های تجاری و سرمایه‌گذاری و نشست های تواصل تجاری می‌باشد.

این پروژه مصمم است تا از طریق برگزاری برنامه های مختلف روند عادی سازی فعالیت های خویش را در هماهنگی با کشور های میزبان نمایشگاه ها آغاز نموده و فعالیت های خویش را در چهار بخش متمرکز می‌نماید که قرار ذیل است:

 1. برگزاری نمایشگاه های ملی و بین‌المللی با تمرکز بر اشتراک افغانستان در اکسپو جهانی 2020 دبی
 2. انکشاف صادرات از طریق ارائه خدمات مالی و تخنیکی برای تطبیق استراتیژی ملی صادرات افغانستان
 3. تشویق و حمایت از فعالیت های جلب و جذب سرمایه‌گذاری
 4. بازاریابی برای محصولات صادرات محور از طریق اتشه های تجاری در 21 کشور

هدف وظیفه

مدیریت، سازماندهی و هماهنگی میان پروژه تجارت بین‌المللی با ریاست انکشاف سرمایه‌گذاری در مورد برنامه های تشویقی جهت جلب و جذ و ارائه مشوره در مورد فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و پیشبرد فعالیت های مربوط به "کمپاین سرمایه‌گذاری در افغانستان".

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
 2. تامین ارتباط و هماهنگی با سرمایه گذاران و ریاست انکشاف سرمایه‌گذاری جهت انکشاف سرمایه گذاری در کشور.
 3. ایجاد زمینه سرمایه گذاری و انعکاس افغانستان منحیث محیط مناسب برای سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران خارجی.
 4. تهیه راپور در مورد چگونگی پیشرفت کار برنامه های مربوطه و دست آوردهای بدست آمده از برگزاری رویدادها.
 5. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
 6. اجرای سایر وظایف که مطابق به قوانین، مقررات، و اهداف اداره بوی سپرده میشود.

مکلفیت گزارش دهی

کارشناس تشویق سرمایه گذاری به مسوول پروژه تجارت بین‌المللی گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، ، اداره تجارت، و تجارت ((Commerce، بازاریابی، Commerce)- E) تجارت الکترونیکی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وبه زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

قابل یادآوریست که علاقه مندان میتوانند خلص سوانح(سی وی)خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال بدارند:
jobs.itspmoic@gmail.com

Related VacanciesShow all

Back to vacancies