رئیس عامل هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین انتخاب شد

reza_admin
Sat, Nov 27 2021 4:03 PM
رئیس عامل هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین انتخاب شد

شنبه مورخ 6قوس 1400 مطابق به 21ربیع‌الثانی 1443

اولین جلسه‌ی هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین در تالارعمومی کنفرانس‌های وزارت صنعت و تجارت برگزار شد.

در آغاز این جلسه معین امور صنعت و تجارت، حضور هیئت مدیره‌ی انتخابی اتحادیه‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین را خیرمقدم گفته، وعده سپردند که رهبری این وزارت تلاش نهای خویش را برای بازگشای دوباره‌ی دهلیزهای هوایی این سکتور به خرچ می‌دهد.

در این جلسه مطابق به آجندا؛ گزارش مختصر از حالت فعلی اتحادیه و انتخابات برگزارشده‌ای این اتحادیه معلومات ارایه و در مورد نوعیت انتخاب رئیس عامل هیئت مدیره که آیا از میان هیئت مدیره، رئیس عامل انتخاب شود ویا بیرون از هیئت مدیره؟ و تاریخ برگزاری انتخابات رئیس عامل هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین بحث صورت گرفت و بعد از بحث‌های طولانی، ریاست عامل هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی مولدین و صادر کنندگان قالین به رای گذاشته شد.

انتخابات رئیس عامل هیئت مدیره‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین در حضورداشت محترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و رئیس بوردعمومی این اتحادیه برگزار و محترم قربان‌علی جمشیدزاده و نوراحمد نوری خودشان را در پُست رئیس عامل هیئت مدیره‎ی اتحادیه‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین کاندیدا که محترم نوراحمد نوری با دریافت 15 رای از میان 25 رای با بیشترین آرا برای 3سال منحیث رئیس عامل هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین انتخاب شد.

محترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و رئیس بوردعمومی هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین انتخاب محترم نوراحمدی نوری را تبریک گفته و توفیقات مزیدشان را از بارگاه‌ی خداوند خواستند.

قابل ذکر است که انتخابات هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی مؤلدین و صادرکنندگان قالین به تاریخ 27عقرب سال‌روان برگزار که از میان 37تن کاندیداها برای هیئت مدیره‌ی این اتحادیه؛ 1424تن رای‌دهنده، 25تن را منحیث هیئت مدیره‌ی این اتحادیه انتخاب کردند.

 

Latest news

Thu, Aug 12 2021 8:40 AM
Background image

Holding a coordination meeting to better identify and introduce domestic products

Coordination meeting to better identify and introduce products and provide the necessary facilities to support the country's production industries under the chairmanship of Mr. Sayed. . .

Thu, Aug 12 2021 8:32 AM
Background image

The 1st phase of Juma Mohammad Mohammadi Industrial Park; The most standard industrial park in the country

Mr. Sayed Mohsen Sadat, General Director of Industrial Parks and Industrial Affairs of the Ministry of Industry and Commerce, following the guidance of the MoIC leadership

BACK TO NEWS