اعلان دعوت به داوطلبی

reza_admin
اعلان دعوت به داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه‌های داوطلبی باز داخلی پروژه اعمار ساحه تجارتی پارک صنعتی دوراهی حیرتان ولایت بلخ اشتراک نموده و یک نقل شرط‌نامه مربوطه را از ریاست تدارکات این وزارت بعد از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت (21) یوم بدست آورده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرط‌نامه، قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته در ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک دارالامان کارته سه متصل تعمیر سابقه شورای ملی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت بانک گرانتی مبلغ (600.000) شش صد هزار افغانی و جلسه آفرگشای آن به روز سه‌شنبه تاریخ 21/6/1402 ساعت (10:00) قبل از ظهر در ریاست تدارکات تعمیر الحاقیه منزل چهارم اتاق آفرگشایی تدویر می‌گردد.

یادداشت: در صورتی که تاریخ آفرگشایی به روز رخصتی مصادف گردد، بعد از رخصتی اولین روز کاری آفرگشایی خواهد بود.

لطف نموده، پول حق‌الاشاعه خویش را از نزد محترم محمدطاهر پسته‌رسان این وزارت اخذ و کتنگ را رسماً گسیل دارید.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۴:۳۴ کابل، وزارت صنعت و تجارت واقع دارالمان، جوار شورای ملی سابقه
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد "سیستم توزیع برق فاز چهارم پارک صنعتی ولایت هرات که تحت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۴:۳۱ کابل، وزارت صنعت و تجارت واقع دارالمان، جوار شورای ملی سابقه
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله با تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد "اعمار ساحه تجارتی باغ سماوات خوست که تحت شماره داوطلبی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲ - ۸:۵۵ وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه‌های داوطلبی باز داخلی پروژه اعمار ساحه تجارتی پارک صنعتی دوراهی حیرتان ولایت بلخ اشتراک نموده

Back to tenders