مشري

د نثار احمد فیضي غوریاني لنډه پيژندنه

 د افغانستان داسلامي جمهوریت د صنعت او سوداګرۍ وزیر