متخصص برنامه‌های آموزشی

reza_admin
شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ - ۱۰:۵۱
متخصص برنامه‌های آموزشی

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

وزارت صنعت و تجارت یک بست متخصص برنامه‌های آموزشی پروژه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌‌سپارد.

علاقمندان واجدشرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (2/5/ 1400) الی تاریخ ختم اعلان بست (12/5/ 1400) می‌توانند CV شان به ایمیل آدرس (pdp@moci.gov.af) ارسال نمایند.

تعداد بست

رتبه بست

عنوان بست

شماره بست

1

قراردادی

متخصص برنامه های آموزشی پروژه

 

 

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                                متخصص برنامه‌های آموزشی پروژه

وزارت/ اداره:                                 وزارت صنعت و تجارت

بخش مربوطه:                              پروژه پیشرفت ولایتی

موقعیت بست:                              کابل

دسته بندی:                                 مالی و اداری

بســــت:                                    قراردادی

تعداد بست:                                 1         

معاش:                                        NTA                

گزارشده به:                                 مسؤل پروژه پیشرفت ولایتی

تاریخ نشر و ختم اعلان:                  (2/5/ 1400) الی (12/5/ 1400)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: طرح برگزاری و تطبیق برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان تجارت پیشه در چارچوب قوانین ناقذه کشور با در نظرداشت پلان استراتیژیک وزارت صنعت و تجارت جهت بلندبردن ارتقای ظرفیت، مهارت‌های تجارتی و دانش مسلکی زنان متشبث و گزارش‌دهی از تطبیق برنامه‌های آموزشی

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

وظایف تخصصی بست:

طرح و ترتیب پلان‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث به شکل ماه‌وار، ربعوار و سالانه در مطابق با پالیسی‌های وزارت؛

طرح و ترتیب پلان عملیاتی برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان تجارت پیشه در مشوره با سایر همکاران و شعبات مربوطه؛

ترتیب طرح‌ و پروپوزل برای برگزاری برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان تجارت پیشه و شریک‌سازی آن با نهادهای تمویل‌کننده جهت جلب حمایت مالی آنان؛

ارایه نظریات در تهیه و ترتیب پلان‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان تجارت پیشه که نشان‌دهنده تنظیم پروگرام‌ها و برنامه‌ها به طور مفید و موثر آن باشد؛

طرح و ترتیب بودجه بخش آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث و تطبیق آن در همکاری با شعبات ذیربط به منظور دست‌یابی به اهداف متوقعه؛

اتخاذ تدابیر به منظور حل مشکلات در بخش‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث در طول سال؛

جمع‌آوری و ترتیب دیتا و معلومات از راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث؛

پیش‌برد امورات برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث در مطابقت با پلان عملیاتی و اهداف پروژه در همکاری با سایر همکاران؛

تهیه و ترتیب اسناد برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث جهت جلب و جذب دونرها برای حمایت از برنامه‌های متذکره؛

تهیه و ترتیب اسناد برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت، طویل مدت این پروژه در مطابقت با پالیسی‌های وزارت در مشوره مسؤل پروژه و سایر همکاران؛

طرح پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها و لوایح برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث در مشوره با سکتورخصوصی جهت تنظیم بهتر فعالیت‌های آموزشی؛

ارائه خدمات آموزشی و ارتقای ظرفیت زنان متشبث به شکل معیاری؛

ملاقات بصورت مداوم با نمایندگان سکتورخصوصی و اطلاع‌رسانی در مورد برنامه‌های بخش مربوطه پروژه؛

ایجاد و حفظ روابط حسنه با نهادهای تمویل‌کننده، سفارتخانه‌ها و سایر ادارات دولتی ذیربط؛

شناسای چالش‌های فراراه برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث و ارائه راه‌حل‌های موثر؛

انجام مطالعات در مورد ایجاد مراکز دائمی راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث در کابل و ولایات؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود؛

وظایف مدیریتی:

ترتیب گزارش‌های ماه‌وار، ربع‌وار و گزارشات سالانه از راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث و ارسال آن به مراجع ذیربط؛

کنترول و تنظیم تمام اموراجراآت برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث و داشتن ریکارد دقیق و درست محاسبوی؛

تحقق اهداف و برنامه‌های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغنستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛

رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛

تسهیل و ایجاد روش‌های نوین آموزشی برای پیش‌برد مقتضی برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود؛

وظایف همآهنگی:

همکاری با کارمندان و سایر شعبات برای تسهیل و تقویت سیستم برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث؛

همکاری نزدیک با سایر شعبات ذیربط برای توسعه برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث؛

ایجاد همآهنگی در تنظیم پروگرام‌ها و برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث با در نظرداشت مفیدیت و موثریت؛

هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های مربوط به برگزاری برنامه‌ها و نمایشگاه بخش مربوطه؛

…………………………………………………………………………........……………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)

رشته تحصیلی :

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های: (اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی، کمپیوتر ساینس، مدیریت دولتی، حقوق، اقتصاد تصدی، امور مالی و بانکی و اداره عامه) و سایر رشته‌های مرتبط از  موسسات تحصیلی ملی و بین‌المللی داخل و یا خارج کشور ضروری بوده و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می‌‌شود.

تجربه کاری:

حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش‌های  اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی، کمپیوتر ساینس، مدیریت دولتی، حقوق، اقتصاد تصدی، امور مالی و بانکی و اداره عامه) سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا می‌باشد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهارت های لازم :

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی؛

مهارت‌های کامپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛

توانای ترتیب پلان‌های برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث؛

داشتن مهارت‌های مشخص در ساحه عملیاتی و تخنیکی برای برگزاری برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت زنان متشبث؛