نرخ مواد اولیه

 

جمهـوری اسلامی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت
ریاست توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین  

لیست قیمت مواد اولیه ضروری از تاریخ(16) الی(29 اسد) 1398

شماره

اقلام

مقدار

قیمت به افغانی

تاریخ

 

 

 

 

 

1

برنج باریک اعلی

یک کیلو گرام

102

از تاریخ 16 الی 29 اسد 1398

2

برنج باریک متوسط

یک کیلو گرام

90

 

3

برنج  وطنی

یک کیلو گرام

35

 

4

فی قرص نان خشک   

250 گرام

10

 

5

آرد گندم آبی اعلی قزاقستانی

یک کیلو گرام

30

 

6

آرد گندم آبی متوسط پاکستان

یک کیلو گرام

28

 

7

گوشت گاو

یک کیلو گرام

380

 

8

گوشت گوسفند

یک کیلو گرام

400

 

9

روغن مایع

فی  لیتر

86

 

10

روغن جامد

فی لیتر

69

 

11

لوبیا سرخ متوسط

یک کیلو گرام

80

 

12

شکر دوبی

یک کیلو گرام

43

 

13

چای سیاه متوسط

یک کیلو گرام

220

 

14

چای سبز متوسط

یک کیلو گرام

220

 

15

گاز

فی کیلو

50

 

16

پطرول

فی لیتر

50

 

17

دیزل

فی لیتر

49

 

18

چوب

هفت کیلو گرام ( یک سیر)

90

 
         

 

:بخاطرمعلومات بیشتر روی لینک ذیل کلیک نمائید.

http://www.database.cpcpd.gov.af/marketprice?fbclid=IwAR14UnWMOa9DRDSQGPO4voUJW4ve6SFBY2nBdnUTFtqBksPsMUlDsjV_p0w

 

تاریخ ولایت نرخ مواد اولیه شماره
 از 20 - 25 سرطان سال1398 کابل قیمت مواد اولیه 1
از 26 سرطان الی 1 اسد سال1398 کابل قیمت مواد اولیه 2
از  2 - 8 اسد سال1398 کابل قیمت مواد اولیه 3
از 9 - 15 اسد 1398 کابل قیمت مواد اولیه 4