بیوگرافی معین مالی واداری

زندگی نامه محترم اجمل حمید عبدالرحیم­زی، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت

بیوگرافی معین مالی واداری

اجمل حمید عبدالرحیم­زی در سال 1366 در ولسوالی محمد آغه  ولایت لوگر، در یک خانواده روشن و متدین دیده به جهان گشود. وی دوره های ابتدایی، متوسطه و لیسه را در مکتب محمدآغه سپری نموده و در سال 1385 شامل پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرها گردیده و در سال 1388 منحیث محصل ممتاز فارغ گریدد.

آقای عبدالرحیم­زی پس از یک سال کار در چارچوب دولت، از طریق پروسه رقابت آزاد، موفق به کسب بورسیه ماستری کشور هندوستان گردید. ایشان پس از تکمیل موفقانه دوره تحصیلی، در سال 1391 سند ماستری خویش را در رشته­ی اداره و تجارت از پوهنتون عثمانیه آن­کشور بدست آورد.

محترم عبدالرحیم­زی، در روز های اول برگشت از هند، وارد دنیای تدریس در یکی از پوهنتون های خصوصی گردید. دیری نپایید که رهبری پوهنتون ریاست پوهنحی مربوطه را نیز به عهده او سپرد. همزمان ایشان به ترتیب در بست های متخصص و مشاوریت مالی در وزارت های زراعت و معارف ایفای وظیفه می نمود.

نامبرده از سال 1393 بحیث مشاور ارشد مطبوعاتی در وزارت مالیه به کار آغاز نمود. عبدالرحیم زی بعدا به عنوان رئیس ارتباطات استراتژیک و آگاهی عامه و همچنان سخنگوی وزارت مالیه به کارش ادامه داد. او به علاوه پیشبرد وظایف اصلی در وزارت مالی، با اشتراک فعال در کنفرانس های بین المللی کارنامه درخشانی را به نمایندگی از دولت افغانستان در نهاد های جهانی ثبت کرد. موصوف طی سه و نیم سال کار در وزارت مالیه با دستاورد های مهمی در زمینه انعکاس نطامند فعالیت های وزارت مالیه و ایجاد ارتباط کاری نزدیک و منظم با رسانه ها، مورد تشویق و تقدیر خاص رهبری حکومت قرار گرفت. چنانچه جلالتمآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اعطای مدال های عالی دولتی غازی میرمسجدی خان و میربچه خان و همچنان سه تقدیرنامه درجه یک از کارنامه های او سپاسگذاری نموده است. آقای عبدالرحیم­زی باری بابت تلاش های متداوم خویش از طرف سازمان­های جامعه مدنی لقب سخنگوی برتر سال ۱۳۹۶ را بدست آورد. همچنان ایشان از سوی کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات در زمینه اطلاع رسانی سریع و مؤثق به مردم و همکاری با رسانه ها، مقام اول را در سطح حکومت کسب نموده و کلید طلائی اطلاع  رسانی و جایگاه ممتاز را از آنِ خود ساخت.

همچنان محترم اجمل حمید عبدالرحیم­زی برای نخستین بار منحیث یک افغان جایزۀ جهانی شورای روابط فرهنگی هندوستان ( ICCR) را بدست آورد. این جایزه در میان ده هزار فارغین افغان و  ١٦٣ کشورکه با استفاده از بورس های این شورا تحصیلات عالی خویش را ادامه داده اند، به محترم عبدالرحیمزی تفویض گردید. او در میان فارغین این بورسیه­، یگانه افغان است که از طرف سوشما سوارج، وزیر امور خارجۀ هندوستان این جایزه به ایشان طی مراسم خاصی تفویض گردیده است. قابل ذکر است که این جایزه به شخصی تفویض می گردد که بعد از اکمال تحصیلات عالی خویش، کارکردها و پیشرفت های خوبی را بدست آورده باشد.

محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی  به تاریخ ۱۷اسد ۱۳۹۷  به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری در بست مافوق رتبه به حیث معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت تقرر حاصل  نموده و به هیئت رهبری و کارمندان این وزارت رسماً معرفی گردید.

همانگونه که آقای عبدالرحیم­زی در بخش های مدیریت و رهبری در چارچوب دولت موفق بوده، در مسایل اجتماع و فعالیت های فرهنگی نیز دست بالایی دارد. او با تیم ها و انجمن های مختلف مردمی، جوانان و فرهنگیان در تماس بوده و در برنامه های آن­ها سهم فعالی دارد.  

قابل یاد آوری است که آقای اجمل حمید عبدالرحیم­زی به لسان های پشتو، فارسی، انگلیسی و هندی تسلط کامل دارد.