اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

yonus_shafaq
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Publish Date

Closing Date

Location ولایت کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود. وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد دونوع تیل پطرول و دیزل مورد ضرورت وسایط نقلیه برای سال مالی 1400 را با شماره داوطلبی (MOIC/NCB/G/14/001) به (شرکت تجارتی محترم میرزاده یاسر سادات دارنده جواز 69694 و با آدرس ایوب‌خان مینه، پهلوی کوچه مسجد، سرک دارالامان، مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ 5.509.200  پنج میلیون پنج صد و نه هزار دوصد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند. می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.