نتایج شارت لست پنج بست رتبه سوم ولایتی

yonus_shafaq
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۱:۴
نتایج شارت لست

Publish Date

Closing Date

Location

ولایات مختلف

شماره عنوان بست تاریخ اعلان نتایج شارت لست تاریخ ختم  حالت
1  آمریت صنعت وتجارت لغمان 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
2 آمریت صنعت وتجارت پکتیکا 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
3 آمریت صنعت وتجارت تخار 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
4 آمریت صنعت وتجارت جوزجان 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود
5 آمریت صنعت وتجارت لوگر 1398.08.19 1398.08.21 مشاهده ودانلود