اعلان تهیه و تدارک پرزه جات موترهای خدماتی و انتقالی مرکز ریاست

yonus_shafaq
Tender, bid

Publish Date

Closing Date

Location ولایت کابل

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پرزه جات، روغنیات وسایط خدماتی و انتقالی، شماره تشخیصیه ) MOCI/FLGE/PR/99/006 ( اشتراک نموده و سافت شرطنامه را از }آمریت تهیه و تدارکات{ و ویبسایت اداره تدارکات ملی ) www.npa.gov.af ( اخذ. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ) 10 قبل از ظهر( روز شنبه مورخ 1399.4.7 { به }آمریت تهیه و تدارکات معاونیت اداری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع{ واقع }ناحیه 17 ، سرکوتل خیرخانه{ ارایه نمایند؛ آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ ) 230,000 ( دو صدو سی هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه مورخ 1399.4.7 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در تالار این ریاست تدویر میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۲:۶ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} ادرس: سرک دارالامان،، در نظر دارد قرار داد(اعمار مرکز واحد طی مراحل اسناد . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ - ۱۸:۱۷ ولایت کابل
Background image

پروسهء داوطلبی باز داخلی (تدارک 9126 کیلو گاز مایع محروقات زمستانی برای سال مالی 1399

وزارت صنعت و تجارت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء داوطلبی باز داخلی (تدارک 9126 کیلو گاز مایع محروقات زمستانی برای سال مالی 1399) اشتراک نموده وشرطنامه ره به لسان . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ - ۱۵:۲۳ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} ادرس: سرک دارالامان،، در نظر دارد قرار داد( پرزه جات وسایط نقلیه را برای . . .

Back to tenders