همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۹:۲۷

ولایت کابل

Background image

هشت بست کارکنان خدماتی وزارت صنعت وتجارت

به اطلاع عموم علاقه مندان کار در وزارت صنعت وتجارت رسانیده میشود این وزارت 8 بست رتبه هفتم وهشتم خویش را در معرض اعلان میگذارد واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به آمریت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۵:۱۷

ولایت کابل

Background image

نتایج شارت لیست آمریت مدار های یک پارچه وثبت اختراعات

بعداز تکمیل پروسه اعلان وشارت لست از طریق کمیته محترم موظف کاندیدان واجد وغیر واجد بست های متذکره مشخص گردید.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۹:۳۳

ولایت کابل

Background image

کارشناس تشویق سرمایه گذاری

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، ، اداره تجارت، و تجارت ((Commerce، بازاریابی، Commerce)- E) تجارت الکترونیکی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. حد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۷:۶

ولایات مختلف

Background image

انجنیر ساحوی

عنوان وظیفه: انجنیر ساحوی کود بست: IPSP/38 وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: ولایات تعداد پست: ۲ بست گزارشدهی به: امریت پلان و تطبیق پروژه ها ریاست انکشاف پارک های صنعتی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت لوگر

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت لغمان

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت پکتیکا

Background image

آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت فراه

Background image

آمریت صنعت و تجارت ولایت فراه(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:                  آمــــر صنعت و تجارت ولایت فراه(اعلان مجدد) بست:                            3          وزارت یا اداره:                صنعت وتجارت موقعیت:                   . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۳:۸

ولایت کابل

Background image

انجنیر شهرسازی

عنوان وظیفه: انجنیر شهرسازی کود بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 1 پست گزارشدهی به: ریاست انکشاف پارک های صنعتی

Pagination