همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۷:۴۰

ولایت لوگر

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۷:۳۶

ولایت لغمان

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۷:۱۲

ولایت پکتیکا

Background image

آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۱ - ۱۰:۱

ولایت کابل

Background image

معاونیت فنی

عنوان بست: معاونیت فنی بســــت: دوم تعداد بست: (۱) وزارت/اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۱ - ۹:۵۰

ولایت کابل

Background image

ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان

عنوان بست: ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان بســــت: دوم تعداد بست: (۱) وزارت/اداره: ریاست عمومی تصدی مواد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۶ - ۱۸:۱۱
Background image

نتایج امتحان بست های ولایت های لوگر، خوست وتخار

بست های فوق الذکر که به شکل دو مرحله ای بوده ، مرحله امتحان تحریری آن به شکل الکترونیکی برگزار گردید،

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۸:۱۵

مرکز و ولایات

Background image

شش (6) بست رتبه (3) و (4) مرکزی و ولایتی ریاست عمومی تصدی مواد نفتی

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گازمایع در نظر دارد تا شش (6) بست رتبه (3) و (4) مرکزی و ولایتی ذیل خویش را اعتبار از تاریخ 26/08/1398 الی تاریخ 06/09/1398 جهت جذب افراد واجد شرایط و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۱:۴۷

ولایت جوزجان

Background image

آمریت صنعت و تجارت ولایت جوزجان(اعلان مجدد)

آمریت صنعت وتجارت ولایت جوزجان مجدداٌ برای یک هفته به اعلان رقابتی قرار داده واجدین شرایط بست های متذکره میتوانند از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت وسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۱:۲۶

ولایت فراه

Background image

آمریت صنعت و تجارت ولایت فراه(اعلان مجدد)

آمریت صنعت وتجارت ولایت فراه مجدداٌ برای یک هفته به اعلان رقابتی قرار داده واجدین شرایط بست های متذکره میتوانند از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت وسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات . . .

Pagination