همه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹:۴۶

ولایت کابل

Background image

بست هفتم ایرکندیشن کار ریاست اداری وخدمات

به اطلاع عموم علاقه مندان کار در وزارت صنعت وتجارت رسانیده میشود این وزارت یک بست رتبه هفتم خویش را در معرض اعلان میگذارد واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به آمریت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹:۴۶

ولایت کابل

Background image

بست هفتم پوسته رسان ریاست تدویر نمایشگاه

به اطلاع عموم علاقه مندان کار در وزارت صنعت وتجارت رسانیده میشود این وزارت یک بست رتبه هفتم خویش را در معرض اعلان میگذارد واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به آمریت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۸ - ۱۰:۲۹

ولایت کابل

Background image

نتایج شارت لیست آمریت اسناد ارتباط

بعداز تکمیل پروسه اعلان وشارت لست از طریق کمیته محترم موظف کاندیدان واجد وغیر واجد بست های متذکره مشخص گردید.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۸ - ۱۰:۲۱

ولایت کابل

Background image

نتایج شارت لیست مدیریت عمومی حمایت های تخنیکی

بعداز تکمیل پروسه اعلان وشارت لست از طریق کمیته محترم موظف کاندیدان واجد وغیر واجد بست های متذکره مشخص گردید.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۸ - ۱۰:۱

ولایت کابل

Background image

نتایج شارت لیست مدیریت عمومی عملیات شبکه

بعداز تکمیل پروسه اعلان وشارت لست از طریق کمیته محترم موظف کاندیدان واجد وغیر واجد بست های متذکره مشخص گردید.

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ - ۱۴:۴۴

ولایت کابل

Background image

کارشناس معیارات جبرانی

بعداز تکمیل پروسه اعلان وشارت لست از طریق کمیته محترم موظف کاندیدان واجد وغیر واجد بست های متذکره مشخص گردید.

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ - ۱۴:۳۸

ولایت کابل

Background image

نتایج شارت لیست آمریت ارتباط نمایشگاه

بعداز تکمیل پروسه اعلان وشارت لست از طریق کمیته محترم موظف کاندیدان واجد وغیر واجد بست های متذکره مشخص گردید.

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ - ۱۱:۴۲

ولایت کابل

Background image

نتایج شارت لیست مدیریت عمومی مالی واداری

بعداز تکمیل پروسه اعلان وشارت لست از طریق کمیته محترم موظف کاندیدان واجد وغیر واجد بست های متذکره مشخص گردید.

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۹:۲۷

ولایت کابل

Background image

هشت بست کارکنان خدماتی وزارت صنعت وتجارت

به اطلاع عموم علاقه مندان کار در وزارت صنعت وتجارت رسانیده میشود این وزارت 8 بست رتبه هفتم وهشتم خویش را در معرض اعلان میگذارد واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورمه های درخواستی به آمریت . . .

Pagination