همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۱۲:۳۹

ولایت کابل

Background image

تحلیلگر معلومات پارکهای صنعتی

عنوان وظیفه : تحلیلگر معلومات پارکهای صنعتی وزارت و یا اداره : وزارت صنعت و تجارت موقعیت : کابل ریاست : ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع گزارش دهی به : . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۱۲:۳۹

ولایت کابل

Background image

کارشناس سرمایه گذاری پارکهای صنعتی

عنوان وظیفه : کارشناس سرمایه گذاری پارکهای صنعتی وزارت و یا اداره : وزارت صنعت و تجارت موقعیت : کابل ریاست : عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع گزارش دهی به . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۱۲:۳۹

ولایت کابل

Background image

کارشناس مطالعات امکان سنجی پارکهای صنعتی

عنوان وظیفه : کارشناس مطالعات امکان سنجی پارکهای صنعتی وزارت و یا اداره : وزارت صنعت و تجارت موقعیت : کابل ریاست : عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع گزارش دهی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۰ - ۱۰:۲۹

ولایت کابل

Background image

متخصص مالی

عنوان وظیفه : متخصص مالی وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت کود بست: موقعیت: کابل بخش: پروژه حمایت از پارک های صنعتی گزارش دهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع گزارش گیری: . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۰ - ۱۰:۲۵

ولایت هرات

Background image

تکنیشن ولایتی پارک های صنعتی

عنوان وظیفه: تکنیشن ولایتی پارک های صنعتی وزارت/ادارۀ: وزارت صنعت و تجارت کود بست: موقعیت: هرات بخش: ریاست صنعت و تجارت ولایت هرات تعداد بست: (1) گزارش دهی به: آمریت پارک صنعتی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۰ - ۹:۴۲

ولایت کندهار

Background image

تکنیشن ولایتی پارک های صنعتی

عنوان وظیفه: تکنیشن ولایتی پارک های صنعتی وزارت/ادارۀ: وزارت صنعت و تجارت کود بست: موقعیت: کندهار بخش: ریاست صنعت و تجارت ولایت کندهار تعداد بست: (1) گزارش دهی به: آمریت پارک صنعتی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

آمر اسناد و ارتباط

عنوان وظیفه: آمر اسناد و ارتباط بست: ۳ وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش مربوطه: ریاست دفتر تعداد پست: ۱ گزارشدهی به: رئیس دفتر گزارش¬گیری از: کارکنان تحت اثر (مطابق . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

آمر هماهنگی

عنوان وظیفه: آمر هماهنگی بست: 3 وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت پست: کابل تعداد پست: (1) گزارشده به: رئیس دفتر گزارش¬گیر از: کود بست : کارمندان تحت اثر مطابق . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳

ولایت کابل

Background image

آمر تنظیم فعالیت های مقام وزارت

عنوان وظیفه: آمر تنظیم فعالیت های مقام وزارت بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 1 بخش مربوطه: ریاست دفتر گزارشده به: رییس دفتر گزارش¬گیر از: کارمندان تحت . . .

Pagination