همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۱۵:۴۵

ولایت کابل

Background image

نتایج شارت لیست آمریت موافقت نامه های تجارتی ترانزیتی دوجانبه

بعداز تکمیل پروسه اعلان وشارت لست از طریق کمیته محترم موظف کاندیدان واجد وغیر واجد بست های متذکره مشخص گردید.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۵:۲۲

ولایات مختلف

Background image

نتایج شارت لیست آمریت های ولایات لغمان،لوگر و پکتیکا

بعداز تکمیل پروسه اعلان وشارت لست از طریق کمیته محترم موظف کاندیدان واجد وغیر واجد بست های متذکره مشخص گردید.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۰:۵۸

کابل

Background image

آمـــریت تـدارکــات

عنوان وظیفه : آمـــر تـدارکــات وزارت : صنعت و تجارت موقعیت : کــابـل بخش : مقام اداره بست : (3) گزارشدهی به : مقام اداره گزارشگیری از : کارکنان تحت اثر کـــــــود : ۰۰۱-۰۲۳ . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۵:۲۱
Background image

نلدوان (اعلان مجدد)

عنوان وظیفه : نلدوان وزارت و یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: کابل ریاست: حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی بست : (7) گزارش دهی به :مدیر عمومی اداری گزارشگیری از: ندارد

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۱:۱۵

ولایت کابل

Background image

اطلاعیه 21 بست اعلان مجدد

به اطلاع متقاضیان 21 بست اعلان مجدد این وزارت رسانیده میشود که تشکیل سال مالی 1399 این وزارت تحت کار قرار دارد ودر لوایح وظایف بعضی از بست های فوق الذکر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۷:۴۰

ولایت لوگر

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۷:۳۶

ولایت لغمان

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۷:۱۲

ولایت پکتیکا

Background image

آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۱ - ۱۰:۱

ولایت کابل

Background image

معاونیت فنی

عنوان بست: معاونیت فنی بســــت: دوم تعداد بست: (۱) وزارت/اداره: ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع موقعیت . . .

Pagination