اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

yonus_shafaq
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

Publish Date

Closing Date

Location ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} ادرس: سرک دارالامان،، در نظر دارد قرار داد(تدارک شش قلم وسایل تکنالوژی مورد ضرورت خویش برای سال مالی 1339 با شماره MOIC/NCB/G/99/007  با جانب شرکت خدمات لوژستیکی عمران سادات داری جواز نمبر (62106) آدرس: سرک اول کارته چهار کابل از طریق روش قرارداد باالمقطع به قیمت مجموعی  مبلغ (876960) هشتصدو هفتادوشش هزارنهصدوشصت افغانی اعطا نماید.
بدینوسیله به اطلاع اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { ریاست تدارکات-مدیریت خدمات مشورتی} وافع سرک دارالمان، ناحیه ششم، وزارت صنعت و تجارت وفق ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد. 

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ - ۱۱:۱۶ ولایت کابل
Background image

اعلان داوطلبی یک باب کانتین ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت های فکری

وزارت صنعت وتجارت یک باب کانتین مربوط ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت های فکری خویش را از طریق مزایده به اعلان داوطلبی می سپارد. شرکت های علاقمند که دارای جواز معتبر باشند و سایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۹ - ۱۴:۱۶ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} ادرس: سرک دارالامان،، در نظر دارد قرار داد(تدارک شش قلم وسایل تکنالوژی مورد . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۴۶ ولایت کابل
Background image

پروسه داوطلبی باز داخلی (تدارک (9126) کیلو گاز مایع محروقات زمستانی برای سال مالی1399)

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (تدارک (9126) کیلو گاز مایع محروقات زمستانی برای سال مالی1399) اشتراک نموده و شرطنامه را به . . .

Back to tenders