اعلان دعوت به داوطلبی

reza_admin
وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می‌نماید تا در پرؤسه‌ی داوطلبی پروژه‌­ی "اعمار تعمیراداری آمریت صنعت و تجارت ولایت کنر"  تحت شماره‌ی داوطلبی MOIC/NCB/W/1400/009، اشتراک نموده و آفرهای سربسته‌ی خویش را مطابق شرایط شرط‌نامه، ارایه نمایند.  بدین وسیله، تمام داوطلبان واجدشرایط می‌­توانند بعد از نشر اعلان الی 3/5/1400 یک نقل شرط‌نامه‌ی آن را از ریاست تدارکات این وزارت و وب‌سایت اداره‌ی تدارکات ملی اخذ و به روز معین داوطلبی که در ذیل ذکر گردیده است، اشتراک نمایند.  تضمین آفر مبلغ (756،000) هفت

Publish Date

Closing Date

Location وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می‌نماید تا در پرؤسه‌ی داوطلبی پروژه‌­ی "اعمار تعمیراداری آمریت صنعت و تجارت ولایت کنر"  تحت شماره‌ی داوطلبی MOIC/NCB/W/1400/009، اشتراک نموده و آفرهای سربسته‌ی خویش را مطابق شرایط شرط‌نامه، ارایه نمایند.

بدین وسیله، تمام داوطلبان واجدشرایط می‌­توانند بعد از نشر اعلان الی 3/5/1400 یک نقل شرط‌نامه‌ی آن را از ریاست تدارکات این وزارت و وب‌سایت اداره‌ی تدارکات ملی اخذ و به روز معین داوطلبی که در ذیل ذکر گردیده است، اشتراک نمایند.

تضمین آفر مبلغ (756،000) هفت صد و پنجاه و شش افغانی به صورت بانک گرانتی و جلسه‌ی آفرگشای آن روز  دوشنبه مؤرخ 4/5/1400 ساعت ده بجه قبل از ظهر در شعبه‌ی آفرگشای ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت دایر می‌­گردد.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - ۱۴:۵۵ وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می­شود، وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد "دو نوع تیل(پطرول و دیزل) مورد ضرورت وسایط نقلیه برای . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۵:۲۳ وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می­شود، وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد "تدارک فلترباب و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه" خویش

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۰:۲۹ وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه
Background image

درخواست ابراز علاقه‌مندی

وزارت صنعت و تجارت از تمام شرکت‌های مشورتی دعوت می‌کند تا در پروسه‌ی داوطلبی پروژه‌ی مطالعات امکان سنجی چهارپارک صنعتی که فوقا متذکر گردیده اند، شرکت کنند.

Back to tenders