اعلان دعوت به داوطلبی

reza_admin
اعلان دعوت به داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location کابل، وزارت صنعت و تجارت واقع دارالمان، جوار شورای ملی سابقه

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی بازداخلی پروژه­­ تدارک روغنیات (تیل دیزل، پطرول، مبلائیل) و فلترباب موردضرورت ربع سوم و چهارم سال مالی 1402 وسایط این وزارت اشتراک نموده و یک نقل شرط‌نامه مربوطه را از ریاست تدارکات این وزارت بعد از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت (21) یوم بدست آورده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرط‌نامه، قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته در ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک دارالامان کارته سه متصل تعمیر سابقه شورای ملی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت پول نقد ویا بانک گرانتی مطابق شرایط شرط‌نامه اخذ و جلسه آفرگشایی آن بروز یک‌شنبه تاریخ 14/8/1402 ساعت (10:00) قبل از ظهر در ریاست تدارکات تعمیر الحاقیه منزل چهارم اتاق آفرگشائی تدویر می‌گردد.

یادداشت: در صورتیکه تاریخ آفرگشایی به روز رخصتی مصادف گردد، بعد از رخصتی اولین روز کاری آفرگشایی خواهد بود.

لطف نموده پول حق الاشاعه خویش را از نزد محترم محمد طاهر پسته رسان این وزارت اخذ و کتنگ را رسماً گسیل دارید.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۳ - ۱۰:۸ کابل، وزارت صنعت و تجارت واقع دارالمان، جوار شورای ملی سابقه
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد روغنیات (تیل پطرول و دیزل) دو ربع اخیر سال مالی 1402

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۵ - ۱۳:۴ کابل، وزارت صنعت و تجارت واقع دارالمان، جوار شورای ملی سابقه
Background image

اطلاعیه تصمیم قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود. وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد اعمار ساحه تجارتی دوراهی حیرتان ولایت بلخ را که تحت شماره . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۳ - ۹:۳۳ کابل، وزارت صنعت و تجارت واقع دارالمان، جوار شورای ملی سابقه
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی بازداخلی پروژه­­ تدارک روغنیات (تیل دیزل، پطرول، مبلائیل) و فلترباب موردضرورت ربع سوم و چهارم سال مالی . . .

Back to tenders