پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39 قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین های فوتوکاپی)

murtaza_admin

Publish Date

Closing Date

سند داوطلبی:Download Document


محتوايات:

(( وزارت صنعت و تجارت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39  قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین های فوتوکاپی)، وزارت صنعت و تجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک از وزارت صنعت و تجارت، آمریت تدارکات، کارته سه ، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی روزآفرگشائی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ 25/3/1398 ساعت دو بعد از ظهرواقع  تعمیرریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد

More tenders

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۱۰:۴۴ ولایت کابل
Background image

پروسه داوطلبی پروژه خدمات مشورتی

وزارت صنعت و تجارت نهاد تدارکاتی: شماره قرار داد: MOIC/QCBS/CS/99/002 روش انتخاب: قیمت و کیفیت ( QCBS)

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۱۰:۲۸ ولایت کابل
Background image

پروسه داوطلبی پروژه خدمات مشورتی فوق الذکر مورد ضرورت این اداره

وزارت صنعت و تجارت نهاد تدارکاتی: شماره قرار داد: MOIC/QCBS/CS/99/003 روش انتخاب: قیمت و کیفیت ( QCBS)

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۱۲:۳۰ ولایت کابل
Background image

" اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد"

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می¬شود، وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد

Back to tenders