پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39 قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین های فوتوکاپی)

murtaza_admin

Publish Date

Closing Date

سند داوطلبی:Download Document


محتوايات:

(( وزارت صنعت و تجارت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39  قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین های فوتوکاپی)، وزارت صنعت و تجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک از وزارت صنعت و تجارت، آمریت تدارکات، کارته سه ، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی روزآفرگشائی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ 25/3/1398 ساعت دو بعد از ظهرواقع  تعمیرریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ - ۱۶:۵۷ Ministry of Industry and commerce
Background image

مطالعات امکان سنجی پارکهای صنعتی ۸ ولایات: هرات،‌ نیمروز، غزنی، تخار، جوزجان، بلخ، بامیان و دایکندی

اعلان دعوت به داوطلبی تمویل کننده: جمهوری اسلامی افغانستان عنوان پروژه: مطالعات امکان سنجی پارکهای صنعتی ۸ ولایات: هرات،‌ نیمروز، غزنی، تخار، جوزجان، بلخ، بامیان و دایکندی MOIC/NCB/QCBS . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ - ۱۶:۵۶
Background image

اعلان پروژه انتقالات برای احتیاج حداقل وحد اکثر ، تیل پطرول و تیل دیزل

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه انتقالات برای احتیاج حد اقل و حد اکثر، تیل پطرول و تیل دیزل مربوط ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع از ذخایر بندر تورغندی و ذخایر مولوی صاحب ولایت هرات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۱۶:۲۳
Background image

پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39 قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین های فوتوکاپی)

سند داوطلبی:Download Document


محتوايات:

(( وزارت صنعت و تجارت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39  قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین . . .

Back to tenders