جلسه پیگیری منع احتکار دایر گردید

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۹ - ۱۲:۱۹
جلسه پیگیری منع احتکار دایر گردید

جلسه منع احتکار تحت ریاست محترم عبدالکریم ملکیار، سرپرست معینیت امور تجارتی جهت پیگیری اقدامات وزارت در مرکز و ولایات دایر گردید. ریاست حمایت از مستهلکین آخرین گزارش های خویش را از قیمت مواد اولیه در کابل و ولایات تشریح نمود.
در اخیر جلسه به موظفین هدایت داده شد تا روند نظارت از بازار بصورت متواتر انجام گردیده و گزارش کارکرد ها و فعالیت ها نیز توحید و ارائه گردد.