اطلاعیه مطبوعاتی موضوع: گفتگوی تیلفونی سرپرست وزارت صنعت وتجارت با سفیرپاکستان درکابل!

yonus_shafaq
Tue, Apr 28 2020 12:42 PM
اطلاعیه مطبوعاتی  موضوع: گفتگوی تیلفونی سرپرست وزارت صنعت وتجارت با سفیرپاکستان درکابل!

کابل-افغانستان: به ادامه نشست های محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت وتجارت با مقام های کشورهای همسایه ومنطقه، بروز چهارشنبه مورخ 6 حمل 1399 طی یک کنفرانس تیلفونی با محترم نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل روی نقل وانتقالات کالاها ازمرزها صحبت شد.
دراین جلسه که محترم یونس مومند معاون اول اتاق تجارت وسرمایه گذاری ومحترم خان جان الکوزی عضوهیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری حضور داشتند؛ سفیرپاکستان درکابل گفت که بسته شدن مرزهای این کشور جزء از پالیسی های کشورش نیست، بلکه جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای یک دوره موقت است.
دراین گفتگو، آقای احمدی یک میکانیزم مشترک میان افغانستان وپاکستان را پیشنهاد نمود که براساس آن ساحات قرنطینه برای رانندگان موترهای باربری هر دو طرف جهت جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا ایجاد خواهد شد.
این پشنهادات با استقبال گرم روبرو شد وبصورت کتبی به جانب پاکستان نیز ارسال میگردد.
در ضمن، به پاکستان پیشنهاد صورت گرفت تا در مورد جریمه بیشتر از 8000 کانتینر اموال ترانزیتی تاجران افغانستان که در بنادر کراچی، چمن و تورخم متوقف گردیده و روزانه مبلغ هنگفت به دلیل تاخیر در انتقال به موقع این اموال جریمه وضع میشود و در مورد "جریمه کانتینر" با در نظر داشت حساسیت وضعیت، تجدید نظر نمایند.
پیش ازاین محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت وتجارت با سفیران ازبکستان و قزاقستان صحبت کرده بود که آنان نیز بر بازبودن مرزها تاکید کردند.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان اطمینان میدهد که مرزهای کشور به منظور معاملات تجارتی باز میباشد و موادی چون آرد، گندم و روغن در دسترس مردم قرار دارد و شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی روی روابط تجارتی کشور با بازار های جهان نخواهد داشت.