تأیید جواز

فقط 50 ثبت برتر را، در نتایج جستجو خواهید دید و برای نتایج دقیق و با جزئیات بیشتر، شماره ثبتTIN  یا شماره جواز را ارایه دهید.

شماره عنوان لینک ها
1 د مرکزي ثبت او فکري مالکیت لوی ریاست برای مشاهده اینجا کلیک نمائید
2 دفتر مرکزی تجارت افغانستان  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید
3 تائید جواز برای مشاهد اینجا را کلیک کنید
4 مرکر بین المللی تجارت  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید
5 سرمایه گذاری در افغانستان  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید