تأیید جواز

فقط 50 ثبت برتر را، در نتایج جستجو خواهید دید و برای نتایج دقیق و با جزئیات بیشتر، شماره ثبتTIN  یا شماره جواز را ارایه دهید.

برای تأیید جواز اینجا را کلیک کنید

شماره عنوان لینک ها
1 دفتر مرکزی تجارت افغانستان  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید
2 تائید جواز  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید
3 مرکر بین المللی تجارت  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید
4 سرمایه گذاری در افغانستان  برای مشاهده اینجا کلیک نمائید