آمـــریت تـدارکــات

yonus_shafaq
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۰:۵۸
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

عنوان وظیفه :  آمـــر تـدارکــات

وزارت :  صنعت و تجارت

موقعیت :   کــابـل

بخش :  مقام اداره

بست :  (3)

گزارشدهی به :  مقام اداره

گزارشگیری از :  کارکنان تحت اثر

کـــــــود :  ۰۰۱-۰۲۳-۹۰-۲۵

هدف وظیفه : مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه، تامین هماهنگی فعالیت های تدارکاتی، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

مسولیت های وظیفوی :

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت در مطابقت با پلان و اهداف اداره.
 2. مدیریت، طرح، ترتیب و تائید پلان تدارکاتی، ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملی و حصول اطمینان از تطبیق بموقع و درست آن.
 3.  مدیریت و نظارت از سیستم انتقال معلومات قرار دادها به سیستم الکترونیکی (انلاین) اداره تدارکات ملی و دیتابیس داخلی.
 4. پیشبرد اجراات کاری در مطابقت با قانون تدارکات و طرز العمل تدارکات و کنترول از پلان های تجدید شده اداره و ارسال به موقع آن به اداره تدارکات ملی و سایر ادارات ذیربط.
 5. نظارت از طرح ترتیب و تایید اسناد دواطلبی، شرطنامه ها، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت اسناد درخواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، درخواست برای ارایه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه.
 6. نظارت و پیشنهاد تثبیت معیار ها و شرایط اهلیت و شایستگی دواطلبان در اسناد معیاری تدارکات.
 7. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی طبق قانون تدارکات، مقرره، طرزالعمل ها و سایر اسناد معیاری تدارکات.
 8. پیشنهاد تعیین هیئت های آفرگشایی، خریداری و سایر هئیت ها در صورت لزوم.
 9. نظارت بر پروسه آفر گشایی و حصول اطمینان از صحت و درستی آن.
 10.  نظارت از پروسه نرخ گیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با در نظر داشت پالیسی های دولت.
 11.  نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد قرار داد، تطبیق، اکمال و اجرای به موقع آن.
 12.  ارایه مشوره های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، روسا و سایر کارمندان آمریت و اداره مربوطه.
 13.  نظارت از پروسه های ارسال فورم های معیاری تدارکات به خصوص پبشنهاد اعطای قرار داد و نظارت پروسه اعطای قرارداد.
 14.  تثبیت تخلفات تدارکاتی دواطلبان و قراردادیان و ارسال پیشنهاد محرومیت شرکت های متخلف به اداره تدارکات ملی طبق قانون تدارکات و طرزالعمل مربوطه.
 15.  طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به دواطلب برنده و فراهم آوری تهسیلات در پروسه اعطای قرارداد.
 16.  مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات.
 17.  مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر، ارتقای ظرفیت کارمندان جهت موثریت و مثمریت کاری و اجرای بهتر امور کاری و حل مشکلات کارمندان و تامین هماهنگی در اجرای وظایف کارمندان.
 18. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی.
 19. ارایه گزارش به موقع از کارکردهای بخش های تدارکات به آمر ذیصلاح.
 20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم :

متقضیان حداقل برای بست ، در مواد (7) ، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

۱. درجه تحصیل :

 • حداقل لیسانس در رشته های: اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک، اداره و منجمنت و مدیریت عمومی به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

۲. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه) :

 • حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره ...).

 • توانایی مدیریت امور تدارکاتی، رهبری، ارتباطات و مفاهمه را داشته باشد.
 • بلدیت کامل به یکی از لسان های رسمی (دری و یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 • مهارت با پروگرام های کمپیوتر ( ورد، پاورپاینت و اکسس).

متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 1398.10.23 الی 1398.10.30 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت وسایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ ودانلود نموده بعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودر یک فایل PDF ضم نموده طبق اطلاعیه ظمیمه شده به این ایمیل آدرس rec.hr@moci.gov.af ارسال نمایند.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.

Documents

لایحهء وظایف آمریت تدارکات

Related VacanciesShow all

Back to vacancies