منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت لغمان

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایت لغمان تعداد پست: ( 1) گزارشدهی به: به مقام وزارت گزارش¬گیری از: از کارکنان تحت اثر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت لوگر

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایت . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۱:۴

نتایج شارت لست پنج بست رتبه سوم ولایتی

جدول پروسه شارت لست پنج بست ادارات ولایتی که از طریق کمیته منتخب وزارت طی مراحل گردیده غرض اطلاع کاندیدان میباشد.

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۵:۲۳

نتایج شارت لیست 66 بست اخیر

نتایج شارت لیست 66 بست برای کاندیدان که میخواهند از شارت لیست ویا عدم شارت لیست بودن خود اطلاع حاصل نمایند.

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت لوگر

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لوگر(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: ولایت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت لغمان

Background image

آمــــریت صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت لغمان(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۶:۶

ولایت پکتیکا

Background image

آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه: آمــــر صنعت و تجارت ولایت پکتیکا(اعلان مجدد) بست: 3 وزارت یا اداره: صنعت وتجارت موقعیت: . . .