منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۴:۴۸
Background image

گرافیک  دیزاینر  

به منظور سپردن کار به اهل کار، ایجاد اداره سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت، بست گرافیک  دیزاینر خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد.

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۴:۳۳
Background image

متخصص انکشاف صادرات 

به منظور سپردن کار به اهل کار، ایجاد اداره سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت، بست متخصص انکشاف صادرات خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد.

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۱:۴

نتایج شارت لست پنج بست رتبه سوم ولایتی

جدول پروسه شارت لست پنج بست ادارات ولایتی که از طریق کمیته منتخب وزارت طی مراحل گردیده غرض اطلاع کاندیدان میباشد.

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۵:۲۳

نتایج شارت لیست 66 بست اخیر

نتایج شارت لیست 66 بست برای کاندیدان که میخواهند از شارت لیست ویا عدم شارت لیست بودن خود اطلاع حاصل نمایند.

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۴:۴۸
Background image

گرافیک  دیزاینر  

به منظور سپردن کار به اهل کار، ایجاد اداره سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت، بست گرافیک  دیزاینر خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد.

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۴:۳۳
Background image

متخصص انکشاف صادرات 

به منظور سپردن کار به اهل کار، ایجاد اداره سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت، بست متخصص انکشاف صادرات خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد.

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۲:۴۵

وزارت صنعت و تجارت، واقع سرک دارالامان، کارته سه

Background image

مسئول مالی و اداری  

به منظور سپردن کار به اهل کار، ایجاد اداره سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت، بست مسئول مالی واداری خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد.