دفاتر ولایتی

ریاست های صنعت وتجارت در تمام ولایات آماده خدمت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس و شماره تماس

شماره

ولایت

مسؤل

شماره تماس

آدرس

1

ریاست صنعت‌وتجارت پروان

رازمحمد یاسر

0794929698

چاریکارسرک ق امنیه جوارشهرسازی

2

ریاست صنعت‌وتجارت سمنگان

احمد خان خادم

0765011364

شهرایبک،آخربازار،سرک دره‌صوف

3

ریاست صنعت‌وتجارتفاریاب

نقیب الله حنفی

0798548607

شهر میمنه، گذر زرگرخانه

4

ریاست صنعت‌وتجارت سرپل

مولوی عبدالشاکر

0708271595

سرپل،ناحیه۲نزدیک آمریت ترافیک

5

ریاست صنعت‌وتجارت بامیان

نورزی امین زاده

0776363261

تپه چونی، جوار ریاست مخابرات

6

ریاست صنعت‌وتجارت دایکندی

خانعلی شهرستانی

0764156204

شهرک جدید نیلی،جوارمیدان‌هوایی

7

ریاست صنعت‌وتجارت خوست

شمس الاحمدبرکت یار

0790921250

د خوست اداري کمپلیکس

8

ریاست صنعت‌وتجارت غور

محمدصادق رصاص

0781953638

فیروزکوه، زیرحوزه دوم امنیتی

9

ریاست صنعت‌وتجارت‌پکتیکا

ملاشادی خان

0774655737

دانحصاراتوپمپ ته‌مخامخ.مرکزشرنه‌ښار

10

ریاست صنعت‌وتجارت تخار

مفتی عبدالرحمن‌غزنوی

0711100630

تالقان،‌باجوریها،غرب‌مسجدعمرفاروق

11

ریاست صنعت‌وتجارت کاپیسا

عبدالقهارمحمودی

0744491477

محمودراقی.عقب عزیزی بانک

12

ریاست صنعت‌وتجارت لغمان

سلامت خان بلال

0780479609

دسلطان‌غازی‌باباشهرک.شمس ټاورته‌مخامخ

13

ریاست صنعت‌وتجارت‌نورستان

 حفیظ الرحمن‌ذوالقرنین

0700022872

قريه ماندي ـ پشكي مركز ولايت

14

ریاست صنعت وتجارت فراه

شمس‌الحق حافظ‌اجمل

0790273038

فراه ناحیه۲سرک ولایت.عقب‌کانال‌معارف

15

ریاست صنعت وتجارت بغلان

قاری محمدنعیم‌همکار

 076410322

پلخمری،کوچه زراعت،جوار ق امنیه

16

ریاست صنعت وتجارت بلخ

قاری امیرمحمد متقی

0794111165

شهرمزارشریف. چوک برکت

17

ریاست صنعت‌وتجارت‌میدان‌وردگ

محمدخان خواک

0777524278

میدان ښار، جنوب شرق پروژه

18

ریاست صنعت وتجارت پکتیا

محمدعظیم عظیمی

0771811549

ګردیز،بلندمنزل،شاروالی ته مخامخ

19

ریاست صنعت وتجارت ارزگان

محمد داود شاهین

0700029138

ارزگان.ناحیه۴ جوارمدیریت ترافیک

20

ریاست صنعت وتجارت کنر

مولویمحمدطیبیوسف

0778940124

اسعدابادښار.شاولیمارکيتدوهممنزل

21

ریاست صنعت وتجارت لوگر

 عبدالبشیر

0770970530

پل‌علم.ناحیه‌۱سرکِ‌ولایت،تعمیرشماره۱۴

22

ریاست صنعت وتجارت کندز

مولوی محمدرحیم سيرت

0748794697

کندز. بندرکابل. متصل ریاست معادن

23

ریاست صنعت‌وتجارت‌بادغیس

مولوی جلال الدین حقانی

0799813281

قلعه‌نو.دهن‌جرخشک.روبروی‌حمام‌من‌وتو

24

ریاست صنعت وتجارت هرات

مولوی محمدبشیرسیرت

0791333320

هرات.ناحیه۵ عقب جلب وجذب

25

ریاست صنعت وتجارت جوزجان

مولوی نیاز محمد

0781111445

شبرغان،سرک‌۶۰متره‌کارته‌دوستم

26

ریاست صنعت وتجارت‌نیمروز

مولوی فاضل محمد

0706298122

زرنج،سرک‌فرخی۴،کوچه ریاست‌برشنا

27

ریاست صنعت وتجارت ننگرهار

سید عبدالبصیر  پاچا

0789676066

جلال‌آباد،۷ناحیه،دکابل‌جلال‌آبادعمومي‌سرک

28

ریاست صنعت وتجارتبدخشان

سیف الرحمان

0798380901

شهرنوفیض آباد،چهارراه البدر

29

ریاست صنعت وتجارت پنجشیر

امین الله ماثوری

0707274198

پنجشیر،خامس،جوارخانه توکل خان

30

ریاست صنعت وتجارت قندهار

مولوی حمدالله

0703983160

کندهار،عیدګاه دروازه،دانحصاراتوترڅنګ

31

ریاست صنعت وتجارت هلمند

مولوی عبدالولی

0707079507

لشکرگاه،دامنیه قومندانی ترڅنګ

32

ریاست صنعت وتجارت زابل

مولوی نذیر احمد

0790001115

قلات‌ښار،میزاني‌سړک،خالِقي‌ګازوشرکت‌‌‌ترڅنګ‌

33

ریاست صنعت وتجارت غزنی

مفتی فیض محمد

0799464665

غزنی،کوچه شامیر،جوارمارکیت‌عمرسلیم