مدیر اجراییه  معینیت امور صنعت وتجارت

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

شماره اعلان عنوان وظیفه:

 

مدیر اجراییه  معینیت امور صنعت وتجارت

بست:

 5

بخش مربوطه:

ریاست دفتر

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

 سکرتر اجراسیوی معینیت  امور صنعت وتجارت

گزارش­گیر از:

ندارد

..................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: پیشبرد اموراداری و طی مراحل اسناد و تنظیم ارتباطات معین  با مراجعین با رعایت مقرره طرزسلوک، قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه دولتی.

.........................................................................................................................................................

مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1.  ترتیب اجندای مجالس معینیت جهت تنظیم مجالس.
 2. تنظیم پروگرام های روزمره و ملاقات ها ی ریاست با کارکنان وسایرمراجعین جهت رسیدگی به مشکلات.
 3.  تکثیراوامر، هدایات و فیصله های مجالس معینیت به شعبات ذیربط غرض تطبیق و پیگیری از اجراآت آنها.
 4.  ثبت فرامین، احکام، قوانین وطرزالعمل های مواصله ازمقامات بمنظور حفظ و اجراآت بعدی متقاضی.
 5.  مطالعه، تحلیل و درجه بندی یادداشت ها، پیشنهادات و گزارشات وارده  جهت پیشکش آن به معین مربوطه..
 6. رسیده گی به مکاتیب وارده و صادره مربوط ریاست جهت اجراآت بموقع آن.
 7.  پیشنهاد اجناس مورد ضرورت ریاست اعم از قرطاسیه، لوازم دفتر، فرنیچر، پرزه جات کمپیوتر و مواد تسخین کننده و تعقیب آن از شعبات مربوطه جهت رفع نیاز های دفاتر مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی تدارکات جهت نیل به اهداف از قبل تعیین شده
 2. ارایه گزارش های اجراآت ماهوار، ربعوار و سالانه به مسول ارایه خدمات تجارتی  جهت آگاهی از اجراات بخش.
 3. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود .

وظایف هماهنگی:

 1. تامین هماهنگی با بخش ها و ادارات مربوطه  معینیت  در رابطه به اجراات بهتر امور.

.......................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل شرایط لازم برای احزار این بست در احکام مندرج ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. رشته تحصیلی:  حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: انجنیری، اقتصاد، اداره عامه، مدیریت (منجمنت)، پالیسی عامه، اداره صنعت، مدیریت بازاریابی، تجارت بین المللی، اداره و تجارت، اقتصاد ملی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل(    ) سال برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور؛
 3. مهارت های لازم: تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و یا پشتو) آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1399 الی 31/02/1399 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل pdf ضم نموده طبق اطلاعیه ظمیمه شده به این ایمیل آدرس  moic.humanresource@gmail.com ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies