مشاور تخنیکی ریاست انکشاف پارک های صنعتی

reza_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۲۰
مشاور تخنیکی ریاست انکشاف پارک های صنعتی

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مشاور تخنیکی ریاست انکشاف پارک های صنعتی

کود بست:

49

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

تعداد پست:

1 بست

گزارشدهی به:

ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع

هدف وظیفه

ارایه مشوره های سودمند تخنیکی به رئیس عمومی پارک های صنعتی، رئیس توزیع زمین و حفظ و مراقبت پارک های صنعتی، رئیس انکشاف پارک های صنعتی و رئیس انکشاف پالیسی پارک های صنعتی پیرامون موضوعات (طرح، تدوین و طی مراحل اسناد مقرراتی، پالیسی ها، امور مالی، تدارکاتی، عقد انواع قرار داد ها و مشوره دهی تخنیکی پیرامون تمام موضوعات پارک های صنعتی و امور صنایع.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع وزارت جهت نیل به اهداف تعیین شده.
 2. ارایه مشوره های اصلاحی پیرامون امورات اقتصادی، حقوقی (قانون، مقرره، طرزالعمل، رهنمود، پلان و پالیسی) و امور مالی و تدارکاتی.
 3. طرح و انکشاف پالیسی ها، طرزالعمل ها، مقرره ها، قوانین و سایر اسناد مقرراتی دیگر برای ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع.
 4. طرح، ترتیب، تدوین و تطبیق موافقتنامه ها به سطح ملی و بین المللی.
 5. ارایه مشوره تخنیکی پیرامون، انکشاف پارک ها، توزیع زمین در پارک ها، ترتیب پالیسی ها در پارک ها و دریافت راه ها پیرامون چالش های موجود در پارک های صنعتی.
 6. ارایه مشوره تخنیکی پیرامون رشد صنایع، تعرفه های ترجیحی، ترتیب پالیسی ها در سکتور های ثقیله، خفیفه و اولیه.
 7. رسیدگی و ارایه مشوره در قبال مسایل پیچیده مربوط به امور حقوقی، مالی و تدارکاتی و اداری مطابق پالیسی ها، قوانین و مقرره های مربوطه
 8. ارایه مشوره در مورد ترتیب و تنظیم بودجه انکشافی پروژه به منظور غنامندی و شناسایی مشکلات آن.
 9. اشتراک در جلسات ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع و جلسات مربوطه به ریاست عمومی در سطح معینیت و وزارت جهت ارایه مشوره های موثر و کارا در عرصه های تخنیکی و مسلکی.
 10. بررسی تمام موافقتنامه ها و شرطنامه ساختمانی قبل از عقد آن با صنعت کاران و بروز سازی آن مطابق نیازمندی های زمان.
 11. ارایه مشوره و سهم گیری فعالانه در تسوید، تدوین و طی مراحل اسناد مقرراتی.
 12. فراهم آوری مشوره راهنمایی واضح و شفاف برای اداره وحصول اطمینان از توامیت کلیه پالیسی ها و معیارات خدمات و تدارکات مطابق پروسیجر های پذیرفته شده و سایر قوانین و مقررات وضع شده.
 13. همکاری و مشوره دهی در امورات منابع بشری و اصلاحات اداری به اساس برنامه های از قبل طرح ریزی شده.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف شخص وزیر، معین و رئیس عمومی مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت صنعت و تجارت سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

حد اقل درجه تحصیل در یکی از رشته های : انجنیری سیول، مدیریت شهری، شهرسازی، حقوق، اقتصادی و یا سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

 حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل (Khalmoh.amiri@gmail.com) ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies