مشاور تخنیکی ریاست توزیع زمین و مراقبت پارک های صنعتی

reza_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۵۱
مشاور تخنیکی ریاست توزیع زمین و مراقبت پارک های صنعتی

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مشاور تخنیکی ریاست توزیع زمین و مراقبت پارک های صنعتی

کود بست:

50

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

تعداد پست:

1 بست

گزارشدهی به:

ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع

.....................................................................

هدف وظیفه

ارایه مشوره های تخنیکی و لازمی پیرامون چگونگی توزیع زمین، ترتیب پالیسی ها و حل مشکلات املاکی

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  • حصول اطمینان از صحت بودن اسناد توزیع زمین در پارک های صنعتی.
  • همکاری به منظور توزیع عادلانه زمین برای تجار و سرمایه گذار ملی داخلی و خارجی در پارک های صنعتی بمنظور بهبود امور در رشد و انکشاف اقتصادی.
  • انجام تحقیقات و مطالعات موردی پیرامون توزیع زمین و مراقبت پارک های صنعتی در کشور های روبه انکشاف .
  • تجزیه و تحلیل تحقیقات و مطالعات انجام شده در راستای مدیریت بهتر توزیع زمین و مراقبت از پارک های صنعتی در کشور.
  • حصول اطمینان از انکشاف و تطبیق طرزالعمل جامع توزیع زمین و مراقبت پارک های صنعتی در کشور.
  • تشخیص چالش های عمده فرا روی توزیع زمین و مراقبت پارک های صنعتی در کشور و ارایه راه حل های عملی جهت رفع چالشها.
  • ارایه مشوره های سودمند به مقامات ذیصلاح در رابطه به توزیع و اجاره زمین به بمنظور عرضه خدمات به تاجران و سرمایه گذاران در پارک های صنعتی.
  • بازدید از پارک های صنعتی ولایات حسب ضرورت جهت شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات بمنظور توزیع زمین برای سرمایه گذاران.
  • تامین ارتباط و گسترش هماهنگی با جوانب ذیربط جهت تسهیل و پیشبرد امور مربوط به انتقال ملکیت پارکهای صنعتی به وزارت صنعت و تجارت حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی و تعین و تثبیت ساحات پارکهای صنعتی.
  • اجرای سایر و ظایف مرتبط که از طرف مقامات مطلق قوانین مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری)

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

حد اقل درجه تحصیل در یکی از رشته های : انجنیری سیول، مدیریت شهری، شهرسازی، مهندسی، حقوق، جیولوژی، زمین شناسی، و یا سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

 حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل (Khalmoh.amiri@gmail.com) ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies