کارشناس مطالعات امکان سنجی پارک های صنعتی

reza_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۴۰
کارشناس مطالعات امکان سنجی پارک های صنعتی

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس مطالعات امکان سنجی پارک های صنعتی

کود بست:

3

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

تعداد پست:

1 بست

گزارشدهی به:

ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع

هدف وظیفه: انجام مطالعات امکان سنجی (فنی، اجتماعی و اقتصادی) در آن عده از زمین های که پلان ایجاد پارک در آن در نظر گرفته می شود (مرکز و ولایات)

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری اداره جهت حصول اهداف پلان مطروحه.
 2. انجام مطالعات امکان سنجی(فنی، اجتماعی و اقتصادی) پارک های صنعتی.
 3. انجام مطالعات کارشناسی در خصوص وضعیت بازارهای هدف داخلی و خارجی و تحلیل مشتریان، مخاطبین و رقبای بالقوه و بالفعل جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئولین مربوط.
 4. شرح پروژه، جمع آوری ارقام وبررسی حالت موجوده ساحه، شناخت مسایل بهرانی، تشخیص تاثیرات بالقوه و در نظرگرفتن جاگزین های پروژه.
 5. جمع آوری اطلاعات از منابع شناخته شده شامل ادارات دولتی زیدخل، ادارات غیر دولتی وکتابخانه ها.
 6. شرح حالت موجود فزیکی ساحه (بیس لاین)
 7. شرح پروژه شامل موقف وجایگاه اشخاص وادارات ذیدخل پروژه و نقش آن در پروژه، نشان دادن موقعیت جغرافیایی پروژه به وسیله نقشه های مناسب، خلاصه اهداف پروژه نتایج وفعالیت های اساس پروژه
 8. تحلیل وبررسی پالیسی ها، چارچوب قانونی واداری که مرتبط به مسایل اجتماعی پروژه میباشد
 9. معرفی استندرد های خاص مطالعات تاثیرات محیط زیستی
 10. تهیه و تدوین طرح های چگونگی مطالعات امکان سنجی در پارک های صنعتی کشور.
 11. انجام بررسی های کارشناسی در خصوص برآورد منابع و امکانات مورد نیاز جهت احداث پارک های صنعتی.
 12. تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی هزینه-فایده در ارتباط با طرح های مورد نظر به مسئولین مربوطه.
 13. پیگیری و هماهنگی اخذ نظرات تخصصی نهاد ها در مورد طرح ها جهت ارائه گزارشات امکانسنجی دقیق.
 14. ارائه معلومات و مشوره های لازم در بخش های مرتبط به مطالعات امکان سنجی به تمام بخش های پارک های صنعتی.
 15. هماهنگی و تامین ارتباط با ریاست های وزارت صنعت و تجارت در مرکز و ولایات جهت انجام مطالعات امکان سنجی پارک های صنعتی.
 16. ارایه گزارش های اجراآت ماهوار، ربعوار و سالانه به ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع.
 17. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

۱. درجه تحصیل:

 • حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری، اقتصاد، اداره تجارت و تجارت، و سایر رشته های مرتبط به وظیفه و بدرجات بالاتر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده میشود. 

۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

 • سه سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه

۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

 • داشتن مهارت های پلانگذاری، هماهنگی فعالیت ها، راپور نویسی، نظارت و ارزیابی و استفاده از پروگرام های (آفیس) کمپیوتر و انترنت.

آشنایی با مباحث مطالعات امکان سنجی، آشنایی با روش تهیه طرح های تجاری و گزارشات امکانسنجی فنی و اقتصادی، مهارتهای گزارش نویسی و گزارش دهی.

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل (Khalmoh.amiri@gmail.com)  ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies