چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۶:۱

ولایت کابل

Background image

مسئول تدارکات

عنوان وظیفه : مسئول تدارکات وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت  کود بست : IPSP/IP/42 موقعیت:  کابل بخش: پروژه حمایت از پارکهای صنعتی گزارشدهی به : رئیس عمومی پارک های صنعتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۵:۴۱

ولایت کابل

Background image

کارمند دیتابیس پارک های صنعتی

عنوان وظیفه                     :  کارمند دیتابیس پارک های صنعتی    وزارت و یا اداره                   :  صنعت و تجارت موقعیت                           : کابل تعداد بست:                 . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۵:۲۵

ولایت کابل

Background image

انجنیر میخانیک ورکشاپ تخنیکی

عنوان وظیفه : انجنیر میخانیک ورکشاپ تخنیکی   وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت تعداد پست: (1) بست موقعیت:کابل بخش: ریاست حفظ و مراقبت پارک های صنعتی   کود بست: IPSP/IP/27 گزارشدهی به:  آمر . . .