بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۱۱:۴

ولایات مختلف

Background image

نتایج شارت لست پنج بست رتبه سوم ولایتی

جدول پروسه شارت لست پنج بست ادارات ولایتی که از طریق کمیته منتخب وزارت طی مراحل گردیده غرض اطلاع کاندیدان میباشد.

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۵:۲۳

ولایت کابل

Background image

نتایج شارت لیست 66 بست اخیر

نتایج شارت لیست 66 بست برای کاندیدان که میخواهند از شارت لیست ویا عدم شارت لیست بودن خود اطلاع حاصل نمایند.