پنجمین جلسه بورد حمایت از سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت وتجارت برگزارشد:

yonus_shafaq
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۱۳:۲۷
بودجه پارک‌های صنعتی از ۱۵۰ میلیون افغانی به ۶۵۰ میلیون افغانی ارتقا یافته است.  - پالیسی برای سکتور آهن و ادویه طبی ایجاد شد.

- بودجه پارک‌های صنعتی از ۱۵۰ میلیون افغانی به ۶۵۰ میلیون افغانی ارتقا یافته است.

- پالیسی برای سکتور آهن و ادویه طبی ایجاد شد.

- برای متشبثین متوسط و کوچک نقشه‌راه جهت حمایت و دسترسی آسان شان به قرضه ایجاد شد.

- و چهار پروژه زیربنایی پارک‌های صنعتی نیزتطبیق شده است.