رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان، سه پروژه مشترک میان دو کشور به شمول خط آهن آقینه- اندخوی را افتتاح نمودند

yonus_shafaq
Thu, Jan 14 2021 1:31 PM
رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان، سه پروژه مشترک میان دو کشور به شمول خط آهن آقینه- اندخوی را افتتاح نمودند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسم افتتاح خط آهن آقینه- اندخوی، پروژه لین برق KV500 کرکی- اندخوی- پلخمری و پروژه وصل فایبر نوری امام نظر- آقینه- سرحد آباد- تورغندی که از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم با شکوه که برعلاوۀ رئیس جمهور کشور، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و اراکین بلند رتبۀ آن کشور از قصر رحمت ولایت لباب ترکمنستان و مقامات عالی رتبۀ افغانستان از قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری در کابل از طریق ویدیوکنفرانس وصل بودند، ابتدا قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان صحبت کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان در سخنرانی اش، گفت: من یقین دارم که چنین پروژه ها پشتوانۀ قوی برای اقتصاد افغانستان بوده و به صنعت این کشور نیز موثر خواهد بود.

وی از تدبیر و آینده نگری رئیس جمهور افغانستان بخاطر موفقیت پروژه های زیربنایی میان دو کشور سپاسگزاری نموده، گفت که پروژه های متذکره اعتماد مردم افغانستان را به خودکفایی افزایش خواهد داد و ترکمنستان حمایت های خویش را در عرصه های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با افغانستان ادامه می دهد.

رئیس جمهور محمدوف، روابط افغانستان و ترکمنستان را تاریخی و عمیق خواند و گفت که این روابط در عصر کنونی، معنا و مفهوم جدیدی با راه اندازی پروژه های جدید در زمینه های ترانسپورت، مخابرات و انرژی، اختیار کرده است.

وی افزود که این پروژه ها به اساس اهداف استراتیژی واضح و ظرفیت های وسیع درازمدت، دوستی واقعی میان افغانستان و ترکمنستان را بیشتر از پیش، مستحکم خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی در سخنرانی اش، افتتاح خط آهن آقینه – اندخوی و سایر پروژه های زیربنایی میان دو کشور را گام های ارزنده در راستای گسترش بیشتر این روابط و بخشی مهم دیدگاه اتصال منطقوی خوانده، گفت: جای بسیار افتخار است که افغانستان بعد از یکصد و چند سال، روابط دیرینه اش را با کشور های آسیای میانه تجدید می کند. دوستی بین افغانستان و ترکمنستان برای دولت و مردم افغانستان یک رابطه پُر ارزش است.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه بنیاد دوره طلایی عباسی در مرو، هرات، بلخ و بادغیس گذاشته شده بود، گفت که افغانستان و ترکمنستان از روابط دیرینه برخوردار اند و این مناسبات در طول تاریخ موفقیت آمیز بوده است.

رئیس جمهور کشور گفت که بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری، برنامه های بزرگ همچون انتقال برق به پاکستان (تاپ) و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان(تاپی) و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه گردیده و از سوی دیگر این برنامه ها موجب ایجاد کوریدورهای انکشافی و اجتماعی می شود که وسیله رشد سریع کشور ما خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که اهمیت موقعیت افغانستان منحیث چهارراه اتصال آسیای مرکزی با جنوب، شرق و غرب آسیا، بهره برداری و ادامۀ کار پروژه های مهم اقتصادی و زیربنایی از جمله افتتاح خط آهن خواف- هرات که اخیراً شاهد آن بودیم، به اثبات می رساند که دیدگاه ما برای اتصال منطقوی رویا نه، بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر است.

رئیس جمهور غنی گفت: آنانیکه فکر میکردند ایجاد شبکه خط آهن در افغانستان محال است، دوباره فکر کنند. وی افزود که به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان از شخص رئیس جمهور و ملت بزرگ ترکمنستان بخاطر ایجاد روابط دوامدار و دوام همکاری ها بین دو کشور در برنامه های بزرگ، تمویل و تطبیق پروژه ها و برنامه های بزرگ که موجب رفاه هر دو کشور و منطقه می شود، تشکر میکنم.

رئیس جمهور با اشاره به معاهده ۲۱ فبروری ۲۰۱۹ میان افغانستان و ترکمنستان، گفت که اکنون سطح روابط میان دو کشور از حد یک رابطه عادی همسایه گی به سطح همکاری های استراتیژیک ارتقا کرده است.

وی گفت که ترکمنستان خواهان ایفای نقش کافی در پروسه صلح افغانستان است و از سال ۲۰۱۳ به این طرف به صورت دوامدار، خواسته تا یک دور از نشست های پروسه صلح افغانستان در شهر زیبای عشق‌آباد به میزبانی این کشور برگزار شود.

رئیس جمهور اضافه کرد که علمای ترکمنستان و افغانستان توافق کرده اند که در حمایت از روند صلح نشستی را برگزار کنند و باور دارم نشست علمای این دو کشور اسلامی روند مذاکرات صلح ما را بیشتر از پیش تقویت می کند.

رئیس جمهور خطاب به طالبان گفت: پیام من به شما این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید، ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیه تان بیشتر از گذشته، بسیج شوند. بناً جنگ و خونریزی را متوقف سازید و آتش بس را بپذیرید.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش، یکبار دیگر از همکاری های ترکمنستان در جهت تطبیق برنامه های اتصال منطقوی و توجه همیشگی رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف در موفقیت این روند، قدردانی کرد.

سپس رؤسای جمهور دو کشور فرمان آغاز پروژه های متذکره را صادر کردند که با قطع نوار از سوی مسئولین مربوطه، پروژه های متذکره به بهره برداری سپرده شد و قطار آهن از آقینه به سوی اندخوی به حرکت در آمد.

در این مراسم یما شمس رئیس عمومی ادارۀ خط آهن افغانستان، خان محمد تکل رئیس ادارۀ ملی تنظیم آب و معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، هم صحبت کردند.

آنان افتتاح این پروژه های مهم میان افغانستان و ترکمنستان را گام ارزنده در راستای عملی شدن دیدگاه رئیس جمهور در زمینه اتصال منطقوی خواندند و گفتند که افتتاح پروژه های برق رسانی، نیازمندی های مردم ما را در شمال کشور مرفوع و با استفاده از خط آهن صادرات و وارادات کشور رونق خواهد یافت و پروژه فایبر نوری در زمینه دیجیتال سازی افغانستان سهولت های بیشتر را فراهم خواهد کرد.

Latest news

Sun, Mar 07 2021 3:14 PM
Background image

Minister of Industry and Commerce Emphasizes on Increasing Carpet Exports

The 2nd round meeting of the High Level Working Group on Improving Trade in Afghanistan (especially for the carpet sector) was held under the chairmanship

Thu, Mar 04 2021 5:35 PM
Background image

Holding an extraordinary meeting on the problems of the carpentry and engraving factory in Helmand

An extraordinary meeting on the problems of the Helmand carpentry and joinery factory was held under the chairmanship of H.E Nisar Ahmad Ghoryani Minister of Industry and Commerce

BACK TO NEWS