اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد 

yonus_shafaq
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد 

Publish Date

Closing Date

Location ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} در نظر دارد، قرار داد (یک باب کانتین مربوط ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری) را با شماره داوطلبی MOIC/ACBR/TENDER01 به شرکت خدمات مشورتی تجارتی آمبریلا سلوشنز دارنده جواز نمبر تجارتی 40014  آدرس: سرک چهارم تایمنی، کابل-افغانستان به کرایه ماهوار مبلغ 25500 بیست و پنج هزار و پنجصد افغانی برای مدت 3 سال تقویمی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت یک هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { ریاست تدارکات} وافع سرک دارالمان، ناحیه ششم وزارت صنعت و تجارت وفق ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد. 
 

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۹:۴۱ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود. وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ - ۱۲:۱۵ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد 

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} در نظر دارد، قرار داد

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۰:۳۸ ولایت کابل
Background image

پروسه داوطلبی پروژه "تدارک قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتری برای سال مالی1400"

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه "تدارک قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتری برای سال مالی1400"  که شماره داوطلبی آن

Back to tenders