رهبری

سوانح مختصر محترم الحاج نورالدین عزیزی

الحاج نورالدین عزیزی فرزند الحاج گلبدین عزیزی در سال ۱۳۸۶ هــ ق مطابق به 1343 هجری شمسی در قریۀ دشت ریوت ولسوالی خنج ولایت پنجشیر در یک فامیل متدین، علم پرور، متنفذ و تجارت پیشـه چشم به جهان گشود. موصوف دورۀ ابتدایه را در قریۀ دشت ریوت و دورۀ لیسه را در شهر کابل در لیسۀ عالی ذبیح الله شهید به اتمام رسانده است. محترم عزیزی علاوه بر  زبانهای ملی دری و پشتو، به لسـانهای عربی، انگلیسی و اردو آشنایی دارد و نزدیک به سـه دهه تجربه کاری در بخش های مختلف تجارت به سطح ملی و بین المللی را در کارنامۀ خود دارا می باشد.

با تجاوز قشـون سـرخ و اشـغال کشـور، بزرگان فامیل عزیزی مانند سـایر مجاهدین سـر به کف علیه تجاوز به اسـاس اوامر الهی به پا خاســته جهاد عليه شــوروی وقت را آغاز و بعد از مدتی راهی دیار هجرت گردیدند. بزرگان این فامیل بخصــوص الحاج نورالدین عزیزی در آنجا آرام ننشسته به جهاد مسـلحانه علیه قشـون سـرخ با سـلاح و قلم یکجا با مجاهدین ادامه دادند. در پهلوی مبارزات خویش به تجارت منحیث بهترین عبادت و وسیلۀ کسب رزق حلال نیز پرداخته که از این طریق برای هزاران هموطن مهاجر ما زمینه های کاری را فراهم کرده  و با ایجاد مدارس و مکاتب در تربیت اسلامی اولاد وطن نقش بسزایی ایفا نموده است.

سوابق کاری و کارکردها:

تأسیس مدرسۀ ضیاءالمدارس، در دیار هجرت برای تربیت اسلامی اولاد مهاجرین

تأسيس لیسه عالی حديبيه، برای تربیت اسلامی و علمی مهاجرین

عقد قرارداد های تجارتی بزرگ در سطح بین المللی

تأسـیس دفـاتر تجـارتی در کشـور هـای برازیـل، تایلنـد، پاکسـتان، امریکا، هندوسـتان، چـین، امـارات متحـده، زیمبابوه، نایجریا، تاجکستان، ایتوپیا، هانگ کانگ و برخی کشور های اروپایی.

علاوه بر تجارب سـرشـاری که الحاج نورالدین عزیزی در عرصـۀ صـنعت، تجارت و معادن دارد، موصوف با اتحادیه های تجارتی در بخش های مختلف همکاری نزدیک داشته و در ترویج شیوه های علمی و تخنیکی استخراج معادن، پروسس مواد خام و رشد و شکوفایی تجارتی در کشور، نقش حیاتی و سازنده ای را ایفاء نموده است.