رهبری

بیوگرافی محترم اجمل احمدی

6D6A9890محترم اجمل احمدی در سال ۱۳۵۷ در شهر غزنی در یک خانواده متدین دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خویش را در شهر غزنی و تحصیلات عالی خویش را بیرون از کشور به اتمام رسانیده است. موصوف دارای دو سند ماستری، یکی در رشته اداره و تجارت از دانشگاه هارورد ایالات متحده امریکا، و دیگری در رشته اقتصاد و اداره عامه از دانشگاه هارورد کنیدی در ایالات متحده امریکا به اتمام رسانیده است. موصوف برای مدت هشت سال در مدیریت داراییها، اسهام، و مشوره دهی در شرکت های جهانی مانند بونز الن هاملتن، بانک جهانی، شرکت های اسهام خصوصی، و وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا (US Treasury Department) ایفای وظیفه نموده است. علاو بر آن، وی برای مدت چهار سال در دوره حکومت وحدت ملی مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری بوده و در ۱۷ دلو ۱۳۹۷ بحیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تعیین گردیده است.