ریاست نمایشگاه افغانستان به همکاریی پروژه پیشرفت های ولایتی وزارت صنعت و تجارت در ۱۷ مین دور نمایشگاه (آی آی ام تی اف) در شهر کلکته کشور هند اتشراک نمودد

yonus_shafaq
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۰:۵
ریاست نمایشگاه افغانستان به همکاریی پروژه پیشرفت های ولایتی وزارت صنعت و تجارت در ۱۷ مین دور نمایشگاه

در این نمایشگاه افغانستان منحیث کشور همکار اشتراک نمود.
در نمایشگاه متذکره بتعداد ۶۴ شرکت (۳۰ شرکت بانوان) در ساحه ۴۶۸ متر مربع تولیدات افغانی را به نمایش گذاشت که شامل صنایع دستی، قالین، میوه خشک، میوه تازه، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، زعفران، ماربل و جواهرات میباشد.
در نمایشگاه متذکره پاویلیون افغانستان بین ۱۵ کشور های خارجی مقام اول را دریافت کرد و‌هر شرکت اشتراک کنند افغانی منحیث بهترین اشتراک کننده شناخته شد.
در جریان این نمایشگاه قرارداد ها و فروشات خوبی بدست آمد که جزئیات آن قرار ذیل می‌باشد.
مجموع فروشات در افغانی : ۳۷،۸۱۲،۵۰۰
قرارداد احتمالی : ۲۳
ارژش قرارداد احتمالی در افغانی : ۳۲،۸۰۴،۲۰۰ میباشد