آمر هماهنگی

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:

 آمر هماهنگی   

بست:

3

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

  رئیس دفتر     

گزارش­گیر از:

کود بست :

کارمندان تحت اثر مطابق ساختار تشکیل

تاریخ بازنگری:

 

.........................................................................................................................................................................

 هدف وظیفه:  اجرای ماموریت ها مبنی بر اهداف و مقاصد وزارت که  از طرف  ریس دفتر مقام وزارت سپرده میشود

..........................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی: 

وظایف تخصصی:

 1. فراهم اوری تسهیلات لازم اداری و مدیریتی به سطح بالا غرض اجرای بهتر امور اداره مبنی بر اهداف مقاصد و برنامه ها .
 2. اتخاذ تصامیم در جهت تطبیق و تحقق اهداف  برنامه های کاری اداره مرببوطه
 3. اشتراک درجلسات کاری ریاست دفتر مقام به منظور انعکاس فعالیت ها، مشکلات کاری و اخذ هدایات لازم در جهت دریافت راه حل های مناسب.
 4. فراهم آوری تسهیلات و هماهنگی میان کارمندان جهت پیشبرد بهتر امورکاری.
 5. حصول اطمینان از ارسال و مرسل مکاتیب غرض اجراآت بموقع آن
 6. همکاری با مقام ریاست جهت نقش وی در جلسات رهبری وزارت به منظور اجرای بهتر امور
 7. تامین ارتباط و هم اهنگی مناسب کاری با امریت های اسناد و ارتباط و امور فرهنگی.
 8. پیگری اوامر و احکام مقام وزارت و حصول اطمینان از چگونگی تطبیق ان
 9. مدیریت و نظارت از تطبیق پالیسی ها طرز العمل های کاری وزارت صنعت و تجارت در بحش های مربوطه و تحقق اهداف تعین شده

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری ریاست جهت حصول اهداف پلان مطروحه.
 2. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 3. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف فنی و مسلکی کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 4. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.
 5. اخذ گزارشات، تهیه پیشنهادات و ارایه آن به مراجع ذیصلاح جهت حل مشکلات و سایر ضروریات و طی مراحل قانونی آن.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی با نهادها و بخش ها بمنظور حفظ و مراقبت پارک های صنعتی بصورت درست آن..

........................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل شرایط لازم برای احزار این بست در احکام مندرج ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. رشته تحصیلی:  حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره عامه، مدیریت (منجمنت)، پالیسی عامه، اداره صنعت، علوم اجتماعی، تجارت بین المللی، اداره و تجارت، اقتصاد ملی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور؛
 3. مهارت های لازم: تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و یا پشتو) آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1399 الی 31/02/1399 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل pdf ضم نموده طبق اطلاعیه ظمیمه شده به این ایمیل آدرس  moic.humanresource@gmail.com ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies