صندوق حمایت از سکتور خصوصی افتتاح گردید

anwar_admin
پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۷ - ۱۲:۵۷
صندوق حمایت از سکتور خصوصی افتتاح گردید

پنجشنبه۲۸ ذوالقعدةالحرام ۱۴۴۵ / ۱۷ جوزا ۱۴۰۳

این افتتاح با حضورداشت محترم ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا امارت اسلامی افغانستان، محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت،  وزارت های خانه مختلف و اعضای سکتور خصوصی تدویر یافت.

صندوق حمایت از سکتور خصوصی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری، ایجاد فرصت های جدید شغلی، تلاش برای تعادل بیلانس تجارت، کاهش موانع و تهدیدات در برابر فعالیت های سکتور خصوصی و  فراهم آوری تسهیلات در روند تجارت و ترانزیت ایجاد گردیده است. داشتن منبع مطمین مالی برای تطبیق پروژه ها و برنامه های مربوط به سکتور خصوصی، تمویل مالی برنامه های مربوط به کمیته ملی بنادر، اعمار تاسیسات مورد نیاز در بنادر و گذرگاه ها، ایجاد لابراتوار ها و خریداری دستگاه های تست کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی، کمک مالی جهت بهبود شرایط کاری تشبثات از جمله عمده ترین اهداف صندوق میباشد.

آقای عزیزی افزود  پروژه هائیکه از طریق کمیته رهبری صندوق و در مشوره با سکتور خصوصی در اولویت قرار داده می شود، مطمیناً باعث رشد تجارت گردیده، کاهش قیمت ها را به مستهلکین به همراه داشته و واردات و صادرات را تسریع میبخشد. صندوق حمایت از سکتور خصوصی دارای کمیته های رهبری و تخنیکی می باشد. اعضای این کمیته ها متشکل از نماینده های محترم معاونیت اقتصادی، ریاست عمومی ادارە امور،وزارت های صنعت و تجارت، مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری، اقتصاد، انرژی و آب، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معادن و پطرولیم و اتاق های سکتوری میباشد.

عمده ترین وظایف کمیته،  رهبری تائید یا رد پروژه های پیشنهادی، تعیین مبلغ اعانه برای صندوق، اولویت بندی پروژه ها، نظارت از فعالیت های کمیت،تخنیکی، نظارت از تطبیق پروژه ها و ارایه گزارش از مصارف پروژه ها به مقام عالی ریاست الوزراء و معاونیت اقتصادی تشکیل میدهد.

صندوق از طریق کمک ها، مساعدت ها و اعانه های اشخاص حقیقی و حکمی در سطح ملی و بین المللی و فیس ناچیز باالی کاالهای وارداتی و صادراتی، تمویل مالی میگردد.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۱۵:۵۸
Background image

مشکلات اعضای سکتورآیسکریم استماع گردید

محترم مولوی احمدالله زاهد، معین امور صنعت و تجارت این وزارت با اعضای محترم اتحادیه سکتورآیسکریم کشور مقالات نمود

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۱۴:۳۹
Background image

ششمین نشست کمیته ملی بنادر و گذرگاه‌ها دایر گردید

ششمین نشست کمیته ملی بنادر و گذرگاه‌ها تحت رهبری محترم الحاج نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت با اشتراک اعضای محترم این کمیته دایر گردید

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۱۴:۳۴
Background image

دیدار با اعضای سکتورخصوصی

محترم مولوی احمدالله زاهد، معین امور صنعت و تجارت این وزارت با اعضای محترم سکتورخصوصی دیدار نمود.

BACK TO NEWS