مدیر عمومی هماهنگی امور پارلمانی

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی هماهنگی امور پارلمانی  

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

 آمریت هماهنگی      

گزارش­گیر از:

کود بست :

کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

........................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: انسجام،پیگیری و مدیریت امور فیصله های شورای ملی

.........................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. کنترول،مراقبت،ارائه مشوره های لازمه  جهت بهبود اجراات و حل مشکلات وظیفوی اداره.
 2. تکثیر و تعقیب مکاتیب و پیشنهادات بعد از احکام مقام جهت اجراآت بموقع.
 3. توحید و ارزیابی گزارشات مجلسین شورای ملی از چگونگی تحقق اهداف و وظایف آن.
 4. ایجاد و انکشاف دیتابیس منظم غرض مدیریت بهتر امور.
 5. هم اهنگی با  امرین  بخش مربوطه غرض مدیریت و تنظیم هرچه بهتر امورات یومیه.
 6.  ایجاد هم اهنگی لازم  بمنظور فراهم اوری تسهیلات در طی مراحل اسناد.
 7. نظارت وارزیابی
 8. حصول اطمینان از تکمیل اسناد قابل ارائیه به شورای ملی و تعقیب تحقق فیصله های شورای ملی.
 9. انتقال سریع و محفوظ اجندا ومصوبات شورای ملی به شخص وزیر واجراآت در زمینه طبق هدایت وی.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی تدارکات جهت نیل به اهداف از قبل تعیین شده
 2. ارایه گزارش های اجراآت ماهوار، ربعوار و سالانه به مسول ارایه خدمات تجارتی  جهت آگاهی از اجراات بخش.
 3. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود .

وظایف هماهنگی:

 1. تامین هماهنگی با بخش ها ی مربوطه  ریاست  در رابطه به اجراات بهتر امور.

.........................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل شرایط لازم برای احزار این بست در احکام مندرج ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. رشته تحصیلی:  حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: ارتباطات، اقتصاد، اداره عامه، مدیریت (منجمنت)، پالیسی عامه، اداره صنعت، مدیریت بازاریابی، تجارت بین المللی، اداره و تجارت، اقتصاد ملی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور؛
 3. مهارت های لازم: تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و یا پشتو) آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

 • توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.

بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1399 الی 31/02/1399 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل pdf ضم نموده طبق اطلاعیه ظمیمه شده به این ایمیل آدرس  moic.humanresource@gmail.com ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies