کارشناس امورصنایع

reza_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۲:۲۱
کارشناس امورصنایع

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

عنوان وظیفه:

کارشناس امورصنایع

کود بست:

41

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

تعداد پست:

1 بست

گزارشدهی به:

ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع

.....................................................................

هدف وظیفه : تحلیل و بررسی پلان و پالیسی های امور صنایع بر اساس اولویت های کاری ریاست به منظور انکشاف صنایع، صنعتی شدن و رشد اقتصای کشور.

 صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت به پلان کاری ریاست عمومی جهت حصول اهداف تعین شده.

2. تحقیق و مطالعات موردی انکشاف صنایع اولیه، صنایع خفیفه و صنایع ثقیله در کشورهای در حال توسعه به منظور انکشاف امور صنایع و رشد اقتصادی در کشور.

3. استفاده از مدل های قابل تطبیق در افغانستان برایی تهیه طرح های انکشافی ( بگونه مثال؛ مدل زنجیره ارزش، مدل پورتر، مدل کلستر، مدل الماس).

4. تحلیل و بررسی اسناد شرکت های امور صنایع جهت تسریح روندکاری و مشوره دهی به مقامات ذیصلاح.

5. همکاری در انکشاف دیتابس جامع و کامل به بخش صنعت جهت جمع آوری ارقام و معلومات شرکت های امور صنایع.

6. تحلیل و بررسی پلان ها و طرح ها امور صنایع به منظور انکشاف صنعت در کشور.

7. ارئه معلومات و مشوره های سودمند به رئس عمومی جهت ترتیب و انکشاف طرح های صنعتی.

8. هماهنگی، همکاری و تامین ارتباط با ریاست های وزارت صنعت و تجارت در ولایات جهت جمع آوری معلومات و رسیدگی به مشکلات صنعت کاران.

9. ارائه گزارش ها از اجراات ماهوار، ربعوار و سالانه به ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع.

10. اجرا سائر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین واهداف اداره سپرده می شود جهت تسریح اجراآت.

 
   

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حداقل برایی این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

  1. درجه تحصیل:
  • لیسانس اقتصاد، حقوق، مدیریت، اداره عامه، اداره وتجارت وبه درجات بالاتر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده می شود.
  1. تجارت لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
  • دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
  1. مهارت های دیگر:( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):
  • داشتن مهارت های پلانگذاری، طرح ریزی، هماهنگی فعالیت ها، راپورنویسی، نظارت وارزیابی واستفاده از پروگرام های (آفیس) کمپوتر و انترنیت.

بلدیت به یکی از زبان های ملی کشور و آشنایی کامل به زبان انگلسی.

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل (Khalmoh.amiri@gmail.com) ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies