کارشناس امور مستهلکین

reza_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۱:۱۷
کارشناس امور مستهلکین

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس امور مستهلکین

کود بست:

42

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

تعداد پست:

1 بست

گزارشدهی به:

ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع

.....................................................................

هدف وظیفه: سهم گیری در تحقق و تطبیق پالیسی و انتظامات مقرراتی حمایت از مستهلکین در مارکیت.

.....................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان کاری اداره جهت حصول اهداف پلان مطروحه.

2- سهم گیری در طرح، تعدیل و انکشاف پالیسی و امور مقرراتی مربوط به حمایت از مستهلکین.

3- همکاری در تحقیق مارکیت و تحلیل وضعیت مارکیت حمایت از حقوق مستهلکین.

4- ارایه مشوره های لازم در طرح میتود ها ومعیارات برای جلوگیری  عرضه اجناس بی کیفیت، تاریخ گذشته و تقلبی در مارکیت.

5- سهم فعال در مورد برنامه های آگاهی عامه مستهلکین و ایجاد انجمن های حمایت از مستهلکین.

6-همکاری در انکشاف میکانیزم بررسی و رسیدگی به شکایات مستهلکین.

7-اشترک فعال در نظارت و بررسی های مارکیت.

8-سهم گیری فعال در تطبیق احکام قانون  منع احتکار و مقرره تنطیم اعلانات تجارتی اجناس وخدمات.

9- ارایه مشوره های تخنیکی ومسلکی در تطبیق پالیسی و امور مقرراتی حمایت از مستهلکین.

10-اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود.

 تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1-مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

2-درجه تحصیل:

  • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، کمپوتر ساینس، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، و سایر رشته های مرتبط( به حایز سند ماستری و دوکتورا) ترجیح داده میشود.

3-تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

  • داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
  • حد اقل یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های دولتی.

4-سایر مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت آموزش های داخل خدمت وغیره):

  • آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانایی استفاده از برنامه های آفیس ( ورد و اکسیل)
  • توانایی رهنمایی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی) اداره مربوط
  • آشنایی به لسان انگلیسی

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل (Khalmoh.amiri@gmail.com) ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies