کارشناس هماهنگی امور ولایات

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:

کارشناس هماهنگی امور ولایات

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

 امریت هماهنگی      

گزارش­گیر از:

کود بست :

کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

..........................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:   هم اهنگی وانسجام نمایندگی های ولایتی وزارت صنعت و تجارت  

.........................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تامین روابط و هماهنگی با نمایندگی های ولایتی وزارت صنعت وتجارت بمنظور رسیدگی به مشکلات کاری آنها
 2. ایجاد و انکشاف دیتابس منظم غرض تهیه ارقام و معلومات در مورد اجراات کاری نمایندگی های ولایتی و ارایه گزارش آن به آمرین مربوطه
 3. هم اهنگی با ادارات دولتی و سایر نهادهای خصوصی جهت   
 4.  ایجاد هم اهنگی لازم با تمام واحد های مربوطه وزارت بمنظور فراهم اوری تسهیلات لازم  و  تطبیق پروژهای که توسط دونر های داخلی و خارجی تمویل میگردد.
 5.  ایجاد تسهیلات لارزم و تشخیص نیازمندی ها  مبرم جهت  حمایت کمک خارجی باشد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی تدارکات جهت نیل به اهداف از قبل تعیین شده
 2. ارایه گزارش های اجراآت ماهوار، ربعوار و سالانه به مسول ارایه خدمات تجارتی  جهت آگاهی از اجراات بخش.
 3. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود .

وظایف هماهنگی:

 1. تامین هماهنگی با بخش ها و ادارات مربوطه  ریاست  در رابطه به اجراات بهتر امور.

.........................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل شرایط لازم برای احزار این بست در احکام مندرج ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. رشته تحصیلی:  حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: ، اقتصاد، اداره عامه، مدیریت (منجمنت)، پالیسی عامه، اداره صنعت، مدیریت بازاریابی، تجارت بین المللی، اداره و تجارت، اقتصاد ملی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور؛
 3. مهارت های لازم: تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و یا پشتو) آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1399 الی 31/02/1399 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل pdf ضم نموده طبق اطلاعیه ظمیمه شده به این ایمیل آدرس  moic.humanresource@gmail.com ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies