گزارش ماهانه

 گزارش های ماهانه وزارت صنعت وتجارت (جولای)

سفر ها

سفر ازبکستان:  به تاریخ 17 جولای 2019 محترم اجملاوزبیکستان احمدی سرپرست وزارت صنعت وتجارت ومشاورارشد رییس جمهوردرامورمالی وبانکداری طی یک سفر رسمی عازم ازبکستان شد. برای اولین بار نمایشگاه تجارتی افغان-ازبیک درشهرتاشکند افتتاح شد. در این نمایشگاه تاجران، صنعتگران و کارآفرینان جوان افغان محصولات شان را در 65 غرفه که توسط وزارت صنعت و تجارت فراهم شده بود، به نمایش گذاشتند که 40 فیصد این غرفه ها شامل محصولات زنان تجارت پیشه افغان بود. دومین جلسه گفتمان سکتور خصوصی-عامه (PPD)  نیز دایر گردید که جناب احمدی در این جلسه سخنرانی نیز کرد.  هر دو جانب در مورد نرخ تعرفه های MFN بحث وگفتگو نمودند و روی مسوده "قرارداد میان حکومتی خدمات هوایی" به توافق نیزرسیدند.

دریک جلسه دیگر، جناب سرپرست وزارت صنعت وتجارت در دیدار با سرمایه گذاران افغان درتاشکند درمورد چالش های تجارتی شان بحث وگفتگو نمود. دراین جلسه بیش از100 تاجر افغان مشکلات شان را با سرپرست وزارت صنعت وتجارت درمیان گذاشت.


سفر بلخ: محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعتبلخ وتجارت به سلسله سفرهای ولایتی اش به تاریخ 6 ماه جولای 2019 به ولایت بلخ سفر نمود. در این سفر فابریکه "شمال المونیم" توسط جناب احمدی افتتاح گردید و نیز از فابریکه "شمال تاک" نیزدیدار کرد. فابریکه شمال به ارزش 2 میلیون دالر امریکایی سرمایه گذاری نموده که ظرفیت تولید 1200 قطعه المونیم را در یک شبانه روز دارد. این فابریکه برای بیشتر از 200 تن زمینه کار را نیز فراهم نموده است. فابریکه "شمال تاک" با استفاده از ماشین آلات که مجهز با معیار های جهانی است در بخش های پروسس میوه خشک فعالیت می نماید و به زودترین وقت اولین سردخانه را با معیار های بین المللی افتتاح خواهد کرد.

ازسوی دیگرجناب احمدی با بیش از 150 سرمایه گذار، صنعت کار و کارآفرینان بلخ نیز ملاقات نمود. پیشنهاداتی که در این سفر صورت گرفت شامل موارد ذیل میباشد: 1. ریشه کن ساختن فساد اداری در بنادر، 2. فراهم نمودن کمک ها برای سکتور قالین جهت دستیابی به بازار جهانی، 4. افزایش تعرفه بر واردات الکوبان، 5. کاهش هزینه خدمات از راه آهن آقینه و 6.  افزایش تعرفه های گمرکی برواردات آسفالت و ایزوگام از 20% به 50%.


سفر پروان: محترم اجمل احمدی به سلسله سفر های ولایتی پرواناش به تاریخ 25 جولای با جمعی از کارمندان وزارت صنعت و تجارت به ولایت پروان سفر نمود. در این سفرتعمیر آمریت صنعت و تجارت ولایت پروان توسط جناب احمدی ووالی پروان افتتاح گردید. در جریان سفر جناب احمدی درنشست با محترم دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان، سرمایه گذاران، نمایندگان جامعه مدنی و بزرگان پروان در مورد چالش ها، ایجاد مارکیت برای محصولات این ولایت و مشکلات صنعتی و تجاری بحث وگفتگونمود.

درپایان جناب احمدی پیشنهاداتی ذیل را برای حل این مشکلات مطرح نمود: 1. ایجاد یک پالیسی مشخص برای صادرات میوه تازه و معادن ولایت پروان، 2. تسریع بخشیدن صدور جواز برای سرمایه گذاران این ولایت، 3 فراهم نمودن زمینه برای سرمایه گذاری بیشتردرپروان، 4. جستجوی بازار برای فروش محصولات زراعتی، 5. ایجاد زیربناهای مورد نیاز در پارک های صنعتی سنجد دره و 6. صادرات انگور پروان به هندوستان، اروپا و سایر کشور ها از طریق راه های ترانزیتی.


ملاقات های بین المللی

ملاقات های بین المللی1. سومین جلسه کمیته ارتقای تجارت افغانستان به تاریخ 24 ماه جولای با سفیر اتحادیه اروپا محترم  پییر مایادون دروزارت صنعت وتجارت دایر گردید. در این ملاقات روی دستاوردها و چالش های این پروژه بحث صورت گرفت و اتحادیه اروپا وعده سپرد تا فاز دوم این پروژه را به ارزش 12 میلیون یورو تمویل نماید. این پروژه، وزارت صنعت و تجارت را کمک می کند تا به هدف دسترسی به 1 میلیارد دالر ارزش صادرات در سال 2019 نایل گردد.

 

 

 


ملاقات با تجار و دهاقین

آقای اجمل احمدی به تاریخ 10 جولای با حاجی رحیم گردیزیملاقات با تجار و دهاقین موسس گروپ کمپنی های گردیزی ملاقات نمود و تفاهم نامه ایی را برای ایجاد فابریکه تولیدی "گابیان" در ولایت لوگر امضا کرد.

به سلسله ملاقات های متعدد، جناب احمدی یک چارچوب حقوقی را با دافغانستان برشنا شرکت و سکتور خصوصی امضاء نمود که بر اساس این چارچوب پارک های صنعتی جهت فعالیت هایشان برق مورد نیاز را دریافت می نماید. سکتور خصوصی این پروژه را تمویل نموده، دافغانستان برشنا شرکت فراهم کننده موارد تخنیکی و وزارت صنعت و تجارت نظارت کننده این پروژه میباشد.

 


مراسم افتتاحیه

جناب اجمل احمدی به تاریخ 11 ماه جولای بخش جدید VIPمراسم افتتاحیه اداره ثبت مرکزی ومالکیت های فکری وزارت صنعت وتجارت را افتتاح نمود. این بخش برای سرعت بخشیدن امور و خدمات تجارتی ایجاد گردیده که تاجران میتوانند جواز های تجارتی، دعوت نامه ویزه و نشانه های تجارتی شان را درجریان یک ساعت بدست آورند.