گزارش ماهانه

  جمهوری اسلامی افغانستانLogo

  وزارت صنعت وتجارت

 

گزارش های ماهانه وزارت صنعت وتجارت (نومبر)

سفر ها

1.سفر امارات متحده عربی و جلسه UNIDO: ​​ محترم اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت افغانستان بهUae تاریخ 10 ماه نومبر 2019 به امارات متحده عربی جهت اشتراک در کنفرانس UNIDO سفر نمودند، در این سفر روی انکشاف صنعتی بحث صورت گرفت. آقای احمدی با بازرگانان افغان در امارات متحده عربی نیز دیدار داشتند و بازارگانان مذکور از وزیر صنعت و تجارت خواهان همکاری در برگزاری انتخابات شورای تجارتی  گردید. بازرگانان رضایت شان را از خدمات دهلیز های هوای ابراز نموده و پیشنهاد نمودند تا روابط تجاری میان افغانستان و امارات متحده عربی افزایش یابد. در این سفر آقای احمدی نیز ایجاد نمایشگاه های دایمی و توسعه تجارت با امارات متحده عربی را توصیه نمود.

 

 

 


2.جلسه SPEACA: آقای اجمل احمدی به ​speaca​ تاریخ 17 نومبر در جلسه SPEACA که جهت اتصال منطقوی در شهر عشق آباد برگزار گردیده بود، اشتراک نمود. آقای احمدی نیز با همتای ترکمنستانی اش آقای "قربان نظروف" ملاقات داشت و روی چگونگی رشد تجارت میان دو کشور بحث نمودند. وی نیز با نماینده های کشور های همسایه دیدار نمود و در رابطه به ایجاد نمایشگاه ها توسط حکومت ترکمنستان در شهر عشق آباد و اشتراک در انجمن آسیای میانه-اتحادیه اروپا در سال آینده جهت تقویت بخشیدن روابط منطقوی با نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای میانه بحث و گفتگو نمود.

.

 

 

 

 


ملاقات های بین المللی

1.ملاقات با سفیر اندونیزیا:آقای اجمل احمدی ​Meeting with Indonesian​ به تاریخ 12 نومبر با آقای "خواجه اویزوف"  سفیر اندونیزیا در کابل ملاقات نمود و در مورد ایجاد اولین دهلیز هوایی افغانستان-اندونیزیا در آینده نزدیک، برگزاری جلسه تبادل تجارتی "تجارت با تجارت"و ایجاد نمایشگاه در شهر جاکارتا در جریان 3 ماه آینده بحث نمود. وزارت صنعت و تجارت همواره تلاش ورزیده تا روابط مستحکم تجارتی را با سایر کشور ها ایجاد نماید، به همین دلیل آقای احمدی همراه با یک تعداد تجار افغان از سفارت اندونیزیا در کابل دیدار نمود و در این دیدار توافق صورت گرفت که اولین پرواز تجارتی میان دو کشور از طریق دهلیز هوایی در ماه دسمبر صورت گیرد و نیز نمایشگاهی در شهر جاکارتا برگزار گردد. در این جلسه مشکلات اخذ ویزه برای تجار نیز حل گردید.

 


ملاقات های داخلی

1. چهارمین جلسه بورد سرمایه گذاری:چهارمین ​the 4rth investment​ جلسه بورد سرمایه گذاری به ریاست آقای احمدی در مقر وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید. در این جلسه دو توافقنامه با پوهنتون های کابل و کاتب جهت تقویت متشبثین در ایجاد پلان تجارتی و پلان رقابت امضا گردید. آقای احمدی نیز در مورد تسهیلات و اصلاحاتی که در اداره ثبت مرکزی و ملکیت های فکری، اشتراک افغانستان در نمایشگاه دبی در سال 2020، فرصت های سرمایه گذاری در سلاخ خانه ها، توزیع زمین برای پارک های صنعتی و تکمیلی چهار پروژه در ولایات کندهار، میدان وردک، هرات و کابل و آغاز پروژه های جدید در ولایات پروان و خوست بحث نمود. در جریان جلسه مذکور آقای احمدی سهولت در بسته شدن یک تجارت، ایجاد مرکز آموزشی تجارت در کابل و ولایات، اشتراک در نمایشگاه 2020 دبی، سرمایه گذاری در سلاخ خانه ها و اولویت بندی پارک های صنعتی نظر به تقاضا و موثریت اقتصادی پارک ها را پیشنهاد نمود.

 


2. ملاقات با جلالتماب محمد اشرف غنی meeting with HE رئیس جمهور جمهوری افغانستان: به تاریخ 23 نومبر آقای احمدی با محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری ملاقات نمود ومعلومات در مورد وضعیت صنعت و تجارت کشور ارایه نمود. آقای رئیس جمهور از کارکرد و دستاورد های آقای احمدی در وزارت صنعت و تجارت تقدیر نمود و اضافه نمود که اصلاحات در پالیسی ها و بخش ترانزیت وزارت صنعت و تجارت یک الگوی خوب برای سایر وزارت ها میباشد. همچنان آقای احمدی در مورد دستاورد های دهلیز های هوایی و دستیابی افغانستان در سازمان تجارت جهانی بحث نمود.

 

 


3. کنفرانس ملی رشد زراعت:به تاریخ 25 ​National agricultural​ نومبر آقای احمدی در کنفرانس ملی رشد زراعت در مقر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اشتراک نمود و در مورد اصول وزارت صنعت و تجارت، اهداف صادرات و پالیسی های وزارت صنعت و تجارت معلومات ارایه نمود. در این کنفرانس آقای احمدی نیز در مورد فرصت های تجارتی در سکتور زراعت، مفیدیت این سکتور در رشد اقتصاد ملی و پروژه سرمایگذاری 150 میلیون دالری بانک جهانی بحث نمود.

 

 

 

 


4. کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل: به تاریخ 28 ​Kabul mode​ ماه نومبر آقای احمدی در کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل در مرکز رسانه های حکومت اشتراک نمود و نظریات شان در رابطه به چگونگی تبدیل نمودن یک کشور غریب به یک کشوریکه از نگاه اقتصاد و تحصیل غنی است را با جوانان شریک ساخت. در جریان جلسه، آقای احمدی پیشنهاد نمود تا برای جوانان در عرصه تصمیم گیری ها فرصت داده شود، جوانان باید به حیث نماینده موثر صلح شناخته شوند، جوانان باید تلاش جدی نمایند تا تغییرات قابل ملاحضه در کشور و جهان وارد نمایند و نیز برای جوانان توصیه نمود که هیچ گاهی مطالعه و رشد خودشان را در عرصه های مختلف فراموش نکنند.

 

 

 


نمایشگاه و افتتاحیه

به تاریخ 23 نومبر آقای احمدی همراه  ​Inauguration​ با آقای نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری اولین اتاق زراعت و مالداری را افتتاح نمود. در این مراسم تجار، تولید کننده گان لبنیات و دهاقین اشتراک نموده بودند و از گشایش این اتاق ابرز خرسندی نمودند.  این اتاق به حیث یک چتر واحد برای تمام دهاقین، تولید کننده گان و بازرگانان فعالیت خواهد نمود. در اخیر مراسم، آقای احمدی از نمایشگاه زراعتی که توسط این اتاق برگزار گردیده بود دیدار نمود و توصیه نمود تا تمام فعالیت های زراعتی از طریق این اتاق مدیریت گردد، نمایشگاه های بیشتری ایجاد گردد و وزارت صنعت و تجارت نیز متعهد است تا برای محصولات زراعتی و مالداری کشور بازار های داخلی و خارجی جستجو نماید.