اعلان داوطلبی

anwar_admin
اعلان داوطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی باز داخلی پروژه های تدارک (کمره های امنیتی، سیستم کیبلنگ شبکه انترنت، فلتر باب، مبلابل و آب انتی فریز ) سال مالی ۱۴۰۳ این وزارت اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه های مربوطه را از ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت  بعد از نشر اعلان هذا الی (۲۱) یوم بدست آورده و آفر های سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات در ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک دارلامان کارته سه متصل تعمیر اسبق شواری ملی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفرها به صورت پول نقد و یا بانک گرنتی از پروژه (کمره های امنیتی، سیستم کیبلنگ شبکه انترنت) مبلغ (۱۱۷۲۴۲) یکصدو هفده هزارو دو صدو چهل و دو افغانی و از پروژه (فلتر باب، مبلابل و آب انتی فریز) مبلغ (۱۵۲۲۰) پانزده هزارو دو صدو بیست افغانی بوده و جلسه های  آفر گشایی به تاریخ معینه مندرج شرطنامه در ریاست تدارکات تعمیر الحاقیه منزل چهارم اتاق آفرگشایی تدویر می گردد در صورتیکه تاریخ آفرگشایی یکی از پروژه های فوق به روز رخصتی مصادف گردد در اولین روز کاری بعد از رخصتی آفر گشایی صورت می گیرد.

More tenders

Sun, Dec 13 2020 2:22 PM NPA
Background image

Invitation for Bids Design of Pavilion expo 2020 Dubai,

Islamic Republic of Afghanistan 1-Ministry of Industry and Commerce (MOIC) Kabul, Afghanistan  International Competitive Bidding (ICB)

Thu, Jun 25 2020 10:37 AM Kabul
Background image

Marketing promotional material for Afghanistan Exporting products

Request for Expression of Interest Procuring Entity: Ministry of Industry and Commerce (MOIC) Name of the Project: Marketing promotional material for Afghanistan Exporting products Ref . . .

Thu, Jun 25 2020 10:28 AM Different Provinces
Background image

Feasibility study of industrial parks in Ghazni, Nimruz , Takhar and Laghman Provinces.

Procuring Entity Ministry of industry and commerce ( MOIC) Budget code AFG-250157 Project Name Feasibility study of industrial parks in Ghazni, Nimruz , Takhar and Laghman Provinces. . . .

Back to tenders