اعلان 24 بست کمبود رتبه سوم و چهارم از طریق سیستم رتب و معاشات

reza_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ - ۱۴:۴۴
اعلان 24 بست کمبود رتبه سوم و چهارم از طریق سیستم رتب و معاشات

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور سپردن کار به اهل آن و ایجاد اداره‌ی سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری وزارت صنعت و تجارت به تعداد 2 بست رتبه سوم و 22 بست رتبه چهارم خویش را به معرض اعلان از طریق رقابت آزاد سیستم الکترونیکی می‌سپارد.

شماره

عنوان وظیفه

ریاست‌ها

تعداد بست

لایحه‌ی وظایف

1

آمریت دیتاسنتر

تکنالوژی معلوماتی و انکشاف سیستم‌ها

1

مشاهده و دانلود

2

انجینیر شهرسازی

انکشاف پارک‌های صنعتی

2

مشاهده و دانلود

3 انجینیر سرک "          " 2 مشاهده و دانلود
4 انجینیر برق "          " 1 مشاهده و دانلود
5 انجینیر آب‌رسانی "          " 1 مشاهده و دانلود
6 انجینیر تطبیق داوطلبی ساختمانی "          " 1 مشاهده و دانلود
7 دیزاینر پارک‌های صنعتی "          " 2 مشاهده و دانلود
8 کارشناس کمیسیون‌های دوجانبه موافقت‌نامه‌های تجارتی و ترانزیتی 1 مشاهده و دانلود
9 مدیر عمومی گروپ اول  مرکز واحد خدمات ثبت مرکزی 1 مشاهده و دانلود
10 مدیر عمومی گروپ دوم "          " 1 مشاهده و دانلود
11 کارشناس تحلیل پلان‌های تجارتی انکشاف سرمایه‌گذاری 1 مشاهده و دانلود
12 آمر گروپ اول مفتیشین تفتیش داخلی 1 مشاهده و دانلود
13 مدیر عمومی مدارهای یکپارچه حمایت مالکیت‌های فکری 1 مشاهده و دانلود
14 مدیر عمومی ثبت اختراعات "          " 1 مشاهده و دانلود
15 مدیر عمومی ارزیابی و محاسبه امورمالی و شرکت‌ها آمریت بررسی و تحلیل امورمالی تصدی‌های و شرکت‌ها 1 مشاهده و دانلود
16 مدیر عمومی انکشاف سرمایه‌گذاری در سکتورخدمات انکشاف سرمایه‌گذاری 1 مشاهده و دانلود
17 مدیر عمومی انکشاف سرمایه‌گذاری در صنایع اولیه صنعت "          " 1 مشاهده و دانلود
18 مسئول توحید بررسی شکایات تجارتی ریاست عمومی پالیسی خدمات تجارتی 1 مشاهده و دانلود
19 مدیر عمومی حمایت از سرمایه‌گذاری و برندسازی انکشاف سرمایه‌گذاری   مشاهده و دانلود
20 کارشناس HRMIS منابع بشری   مشاهده و دانلود
21 مدیر عمومی خدمات حمایوی ثبت مرکزی   مشاهده و دانلود

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید

نوت: واجدین شرایط بست‌های فوق الذکر می‌توانند از تاریخ 26/3/1400 الی 6/4/1400 از طریق وب‌سایت وزارت صنعت و تجارت moci.gov.af  وسایت کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی فورم درخواستی را بطور آنلاین اخذ و بعد از خانه‌پری دقیق تمام اسناد خویش را اسکن و در یک فایل PDF که از 5mb زیادتر نباشد؛ ضم نموده طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com  ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies