شماره‌های تماس مقام و معین

نام مرجع شماره تماس ایمیل آدرس
       
عبدالکریم ملکیار معین صنعت وتجارت 0202500334 abdulkareemaf@gmail.com